Kore İşçi Partisi’nin (KİP) 8. Kongresi, devrimin başkenti Pyongyang’da 5 Ocak’ta Juche 110’da (2021); ülke çapındaki tüm Parti üyelerinin, halkın ve askeri personelin büyük ilgisi, beklentisi ve özlemi eşliğinde başladı.

KİP Merkez Komitesi, Parti Merkez Komitesi’nin çalışmalarını kapsamlı ve sıkı bir şekilde gözden geçirmek; daha büyük bir başarı elde etme mücadelesindeki kesin yönelimini ve görevini açıkça yeniden doğrulamak; Kore devriminin gelişmesinde yeni bir yükselişe ve büyük bir dönüşe tanıklık eden bu dönemin gerektirdiği şekilde, sosyalist davada zafer ve önemli ilerlemeler kaydetmek için hazırlıklar yapmak amacıyla KİP’in kutsal tarihindeki sekizinci kongreyi toplantıya çağırdı.

Kore devriminin yeni mücadelesinde izleyeceği yolu gösterecek olan 8. Parti Kongresi, Partimizin sosyalist davayı bir sonraki aşama zaferine götürme konusundaki sağlam özgüveninin bir ifadesidir. 8. Kongre aynı zamanda, KİP’in mücadelesinin görkemli tarihine yazılacak büyük öneme sahip siyasi bir olay olma özelliğini taşımaktadır.

Değerlendirilen dönemde, Partimiz liderliğini güçlendirmek ve savaşma etkinliğini artırmak için sıkı bir mücadele verdi; güçlü bir orduya sahip müreffeh bir ülke inşa etme yüce davasını hayata geçirdi ve büyük Kimilsungizm-Kimjongilizm rehberliğinde, önce halk ilkesini devrimin ve kuruluşun tüm alanlarına daha derinlemesine hayata geçirdi.

KİP’in 8. Kongresi, gelişmekte olan devrimin eğilimlerinin ve mevcut durumların bilimsel analizi temelinde, Partinin gelişiminde ve sosyalist kuruluşta radikal bir sıçrama yapmak için yeni bir mücadele çizgisi ile stratejik ve taktiksel politikalar üzerine tartışacak ve kararlar verecektir.

Her daim muzaffer rehber KİP’i tamamen destekleyen ve ona tamamen güvenen, onun düşüncesini ve kararlılığını sadakatle savunan halkımız; Juche’nin devrimci amacını gerçekleştirme gayesine yönelik yeni gelişmelerin ve ilerlemelerin yönünü tayin edecek olan tarihi 8. Kongre’ye en derin hürmetlerini sunuyor ve 8. Kongre’yi içtenlikle tebrik ediyor.

Partimizin, devletin, halkımızın büyük lideri ve Juche devriminin üstün lideri Kim Jong Un; Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu üyeleriyle birlikte Salı günü saat 9’da kongre kürsüsüne katıldı.

Tüm katılımcılar; büyük bilgeliği, seçkin liderliği, büyük cesareti ve kuvvetli iradesiyle; Partiye ve halka, şanlı zafere giden yolda öncülük eden Kim Jong Un’a saygılarını gösterircesine “Yaşasın!” nidaları attı.

Kim Jong Un öncülüğündeki Parti Merkez Komitesinin olağanüstü ve tecrübeli önderliği altında, Juche’nin devrimci davasının kılavuz gücü olan KİP’in devrimci doğası daha saf hale geldi; yeni bir kendi kendine yeterlilik ve refah çağı, önce devlet ilkemizin parlak dönemi başlamış ve Cumhuriyetimizin onuru, uluslararası saygınlığı ve genel olarak ulusal gücü, gözden geçirilen dönemde dikkate değer ölçüde yüksek bir düzeye getirilmiştir.

Partinin ve devrimci safların tek yürek birliği, her açıdan güçlendirildi; can damarı olarak önce insan ilkesini benimseyen, kendi kendine yeterliliğin yükselen bayrağı altında ilerleyen Juche Koresi’nin cesur ruhuna sahip Kore tarzı sosyalizmin mutlak üstünlüğü; Parti Merkez Komitesinin önderliğine özverili bir şekilde uyma ve benzeri görülmemiş derecede sert sınavlar ve zorluklar karşısında ayakta kalma ve mücadele verme sürecinde tüm dünyaya gösterilmiştir.

Kongreye 7. Parti Merkez Komitesi önderlik organı üyeleri ve her düzeyde Parti örgütlerinin seçtiği delegeler katıldı.

Kim Jong Un bir açılış konuşması yaptı.

O; tüm delegelerin, diğer tüm Parti üyelerinin ve Halk Ordusu’nun askerlerinin ve halkın tamamının sınırsız sadakatini yansıtacak şekilde Başkan Kim Il Sung ve Başkan Kim Jong Il’e en derin saygılarını sundu.

Kongrenin, Partimizin kurucusu büyük liderler olan Başbakan ve Başkan’ın devrimci düşüncesine ve davasına istikrarlı bir şekilde sadık kalacağına dair tüm delegeler adına yemin ederek, KİP’in 8.Kongre’sinin açılışını ilan etti.

Milli marş olan Yurtseverlik Marşı çalındı, duyguları kabaran katılımcılara devrim ve mücadele için taze bir heyecan aşılanmış oldu.

KİP Merkez Komitesi Siyaset Bürosu’nun yetkisi üzerine Kim Jae Ryong kongreye başkanlık etti.

Kongre, Başkanlık Divanını seçti.

Kongre, tüm Parti üyelerinin, askerlerin ve halkın iradesiyle arzusunun göstergesi olarak Kim Jong Un’u Divan Başkanlığına seçti.

Kongreye katılanlar, Kim Jong Un’a olan coşkulu güvenlerinin ve sadakatlerinin bir yansıması olarak coşkulu bir şekilde “Yaşasın!” nidaları attı.

Başkanlık Divanı üyeleri aşağıda yazılmaktadır:

Kim Jong Un

Choe Ryong Hae, Ri Pyong Chol, Kim Tok Hun,

Pak Pong Ju, Pak Jong Chon, Kim Jae Ryong,

Ri Il Hwan, Choe Hwi, Pak Thae Dok,

Kim Yong Chol, Choe Pu Il, Kim Su Gil,

Thae Hyong Chol, O Su Yong, Kim Hyong Jun,

Ho Chol Man, Pak Myong Sun, Jo Yong Won,

Kim Yo Jong, Kim Jong Gwan, Jong Kyong Thaek,

Kim Il Chol, Im Chol Ung, Ri Ryong Nam,

Kim Yong Hwan, Pak Jong Nam, Yang Sung Ho,

Ri Ju O, Tong Jong Ho, Ko In Ho,

Kim Hyong Sik, Choe Sang Gon, O Il Jong,

Kim Yong Su, Ri Sang Won, Ri Yong Gil,

Kim Myong Gil, Kang Yun Sok,

Kongre, platforma üye aday gösterdi.

8. KİP Kongresi Başkanlık Divanı üyeleri ve Parti Merkez Komitesi önderlik organı yetkilileri ile değerlendirilen dönemde, 7. KİP Kongresinde alınan kararların uygulanmasına yönelik mücadelede görevlerini yerine getirmek için çaba sarf eden ana birimlerin örnek yetkilileri, katılımcılar tarafından sıcak alkışlar eşliğinde platformda yerlerini aldı.

Kore Sosyal Demokrat Partisi Merkez Komitesi Başkanı Pak Yong Il, Chondoist Chongu Partisi Merkez Komitesi Başkanı Ri Myong Chol ve Emperyalizm Karşıtı Ulusal Demokratik Cephe Pyongyang Heyeti Başkanı Pak Su Chol davet edildi.

Kongre sekretaryasını seçti.

Sekreterya üyeleri aşağıdadır:

Sin Ryong Man, Ham Ryong Chol, So Kyong Nam,

Kim Pong Chol, Kang Jong Gwan, Kim Jong Min,

Ri Hyong Jin

Kongre aşağıdaki gündem maddelerini onayladı:

İlk olarak, KİP Merkez Komitesinin çalışmalarının gözden geçirilmesi

İkinci olarak, KİP Merkez Denetim Komisyonunun çalışmalarının gözden geçirilmesi

Üçüncüsü, KİP Kurallarındaki Değişiklikler Üzerine

Dördüncüsü, KİP’in merkezi önderlik organının seçilmesi

Kongrede ilk gündem maddesi ile ilgili tartışma başlatıldı.

Kim Jong Un, KİP 7. Merkez Komitesi’nin çalışmaları hakkında bir rapor okumaya başladı.

Tüm katılımcılar, Parti Merkez Komitesi’nin çalışmaları hakkındaki tarihi raporu derin bir dikkatle dinliyorlar.

Kongre devam ediyor.

Çeviri: Reşat Onur KurtDuygu Becerik