Ortak yenilikler aslında, birbirimize yardım etme ve birbirimiz için sorumluluk alma perspektifinden yaklaşarak yenilikler için birlikte çaba göstermek anlamına gelir.

Ortak yeniliklerin ateşi, tam olarak atılım için kendi gücümüzün oluşturulmasıdır ve hücuma yönelik içten gelen motivasyon gücü ile büyük enerjisidir.

Ortak yenilikler yapmak, ulusal ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak için temel bir teminattır.

Bugün Kore İşçi Partisi, tüm sektörlerde ve birimlerde üretimin normalleştirilmesinin üzerinde durmaktadır. Çeşitli sektörler ve birimler arası yakın iş birliği, üretimin normalleştirilmesinin bir önkoşuludur.

Tüm sektörler ve birimler iş birliğini sağlamlaştırdığında ve ülkenin ekonomisinin gelişimindeki yerlerinin bilincinde olarak önemli ilerlemeler ve yenilikler yarattığında; ulusal ekonominin bağımsızlığı ve Juche karakteri konsolide edilebilir ve sosyalist kuruluş daha da hızlandırılabilir.

Ortak yenilikler, aynı zamanda sürekli yenilikler yaratmanın ve yeni bir zafere doğru ara vermeden ilerlemenin de önemli bir teminatıdır.

Ortak yeniliklerin ateşi, örnek birimlerin başarılarını ve deneyimlerini ilgili birimlere ve sektörlere hızla yaymaktadır. Yeni standartlar, rekorlar ve mucizeler, başkalarından öğrenme ve görevi devralma konusundaki hevesli öykünme güdüsünün ortasında yaratılmaktadır; bu da yeniliklerin yapılması ve ara vermeden, en ufak bir duraksama veya durgunluk yaşamadan ilerlenmesi konusunda motive edici bir güç görevi görmektedir.

Günümüzdeki hücumda tüm yetkililer, Parti üyeleri ve diğer emekçiler aktif bir şekilde; Parti’nin güçlü bir sosyalist ülke kurulması yönündeki görkemli davasının muhteşem bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sunmak için ortak yeniliklerin ateşini yakmalıdır.

Yazan: Kim Song Nam

Çeviri: Duygu Becerik