13. Çin Ulusal Halk Meclisi 3. Toplantısı’nın bugün sona ermesinin ardından Çin Başbakanı Li Keqiang, Beijing’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda video bağlantısı aracılığıyla basının karşısına geçti. Li basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Çin halkı ekonomik büyümeden direkt olarak faydalanacak”

Li Keqiang, Çin’in bu yıl için gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) hakkında nicel göstergeleri belirlememesine rağmen, istihdam, halkın yaşam koşulları ve piyasa varlıklarının güvence altına alınması gibi somut hedefler ileri sürdüğüne işaret etti. Li, bunun amacının, halkın ekonomik büyümeden direkt faydalanmasını sağlamak ve ekonominin daha nitelikli şekilde büyümesini hızlandırmak olduğunu belirtti.

COVID-19 salgınının dünya ekonomisine getirdiği zararların tarihte nadir görüldüğüne dikkat çeken Li, Çin ekonomisinin dünya ekonomisiyle derinlemesine kaynaştığını ve salgından etkilenmemesinin mümkün olmadığını söyledi. Li, Çin hükümetinin aldığı tedbirlerin esas olarak istihdamda ve halkın yaşam koşullarında istikrar sağlayarak, halkın tüketim gücünü arttırmayı ve tüketimle piyasayı canlandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Li, Çin’in hem maliye, hem finans hem de sosyal güvence konusunda yedek politikalara sahip olduğunu kaydetti.

“Salgını yenmek için uluslararası işbirliğine hazırız”

Başbakan Li Keqaing, insanlığın en nihayetinde salgının üstesinden gelmesi için uluslararası işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Li virüsün kaynağına ilişkin olarak, “COVID-19’un kaynağının bilimsel yollarla araştırılması salgınla daha iyi bir şekilde mücadele edilmesini sağlayabilir. Ülkeler aşı, etkili ilaçlar ve test kitlerinin AR-Ge çalışmalarını hızlandırmakta. Bunların hepsi küresel kamu ürünüdür. İnsanlığın en nihayetinde salgının üstesinden gelmesi için uluslararası işbirliği yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

“Zorlukları aşmayı amaçlayan politikalar ve sermaye tabana ulaşmalı”

Başbakan Li Keqiang, Çin hükümetinin COVID-19 salgınıyla mücadele için belirlediği politikaların ve ayırdığı sermayenin tabana ulaşması gerektiğini söyledi.

Hükümetin bu yıl zorlukları aşmak ve piyasa dinamiğini arttırmak için bir dizi politika çıkardığını, bu politikaların istihdamda istikrarın korunmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine ağırlık verdiğini kaydeden Li, ayrılan sermayenin yüzde 70’inin doğrudan halkın gelirini desteklemeyi ve tüketimi arttırmayı amaçladığını kaydetti.

Li, etkin yatırımların genişletilerek, özellikle yeni tip altyapı tesisleri ile yeni tip kentleşmenin yanı sıra, ulusal kalkınma ve halkın yaşamıyla yakın ilişkili büyük projelere aktarılması gerektiğine dikkat çekti.

İdarenin çeşitli kademelerinden kemer sıkmalarını talep eden Li, ilgili sermayelerin KOBİ’lere, ayrıca sigortalı, işsiz, yaşlı ve aşırı zorluk çeken vatandaşlara ayrılması talimatı verdi.

“En büyük samimiyetle vatanın barışçıl birleşmesini gerçekleştirmeye hazırız”

Li, Çin hükümetinin Tek Çin ilkesi ile “1992 Konsensüs” ve Taiwan’ın bağımsızlığına karşı çıkma temelinde, Taiwan’daki bütün siyasi partiler, topluluklar ve şahsiyetlerle Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki ilişki ve ulusun geleceği hakkında en büyük samimiyet ve çabalarla müzakere yapmaya, iki yakanın barışçıl kalkınmasını ve vatanın barışçıl yolla birleşmesini hızlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Taiwan meselesinin Çin’in içişleri olduğuna dikkat çeken Li, dış müdahaleye her zaman karşı çıktıklarını ve Çin’in kendi meselesini çözecek kabiliyete sahip olduğunu vurguladı.

“Hükümet istihdamda istikrarı korumak için elinden geleni yapacak”

Başbakan Li Keqiang, istihdamda istikrarın sağlanması için hükümetin mümkün olan bütün politik ve mali desteği vereceğini vurguladı.

Kent ve kasabalarda yeni istihdam edilen kişi sayısının en az 9 milyon ve işsizlik oranının yüzde 6 olmasının bu yılın istihdam hedefleri olarak belirlendiğini dile getiren Li, istihdamın istikrara kavuşması için işletmelerin kiralarının azaltılması, faiz indirimi yapılması, yardım ve eğitimlerin arttırılması gibi tedbirler alınacağını açıkladı.

Li, üniversite mezunları ile köylü işçilere istihdam desteğinin da arttırılacağını vurguladı.

Li’nin verdiği bilgilere göre, bu yıl ve gelecek yıl Çin’de 35 milyon kişi mesleki eğitim alacak. Aynı zamanda Çin daha fazla yeni iş fırsatı yaratacak.

“Bir Ülke, İki Sistem ilkesi ilgili kararla istikrarlı bir şekilde sürdürülecek”

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Ulusal Güvenliğin Korunmasını Öngören Hukuk Sistemi ve İcra Mekanizmasının Güçlendirilmesine Dair Karar’ın onaylanmasına değinen Başbakan, bunun Bir Ülke, İki Sistem ilkesinin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve Hong Kong’un uzun vadeli refahı ile istikrarını güvence altına almayı amaçladığını belirtti.

Li, merkezi hükümetin daima Bir Ülke, İki Sistem ile Hong Kong’un Hong Konglular tarafından yönetilmesi ve yüksek özerklik ilkelerinin kapsamlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini, sorunların Anayasa ve Hong Kong Temel Yasası doğrultusunda çözülmesini ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti ile İdari Amir’in yönetimini desteklediğini vurguladığının altını çizdi.

“Çin ve ABD’nin birbirinden kopması hiçbir tarafa yarar getirmez”

Li Keqiang, dünyanın iki önemli ekonomisi olan Çin ve ABD’nin birbirinden kopmasının iki tarafa da bir yararı olmayacağı gibi, dünyaya da zarar vereceğini ifade etti.

Li, iki tarafın, iki ülke liderleri arasında sağlanan fikir birliği doğrultusunda koordinasyon, işbirliği ve istikrara dayalı ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı.

“Çin ile ABD arasındaki ticari işbirliği, iş kurallarına uymalı, piyasa tarafından seçilmeli, girişimciler tarafından değerlendirilip belirlenmeli ve hükümetler ise aralarında platform oluşturmak için çabalamalı.” diye konuşan Li, farklı sosyal sistemler, kültürel gelenekler ve tarihsel geçmişlere sahip olan Çin ve ABD arasında çelişkiler ve fikir ayrılıklarının bulunmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Li, iki tarafın ortak çıkarları genişletirken anlaşmazlıkları kontrol altına alması, karşı tarafın esas çıkarları ile kaygılarını dikkate alarak işbirliği ve ortak kazanç araması gerektiğinin altını çizdi.

“Daha adil bir rekabet ortamı yaratılacak”

Çin’de piyasalaşmış, hukukun üstünlüğüne dayalı ve uluslararasılaşmış bir iş ortamı yaratılacağına vurgu yapan Li, bu yıl Çin’in makro politikasının esas olarak piyasa varlıklarının karşı karşıya bulunduğu zorluklar ve kaygılara yoğunlaştığını vurguladı.

Li, işletmelere adil bir rekabet ortamı oluşturulup, daha fazla piyasa varlığının büyümesinin teşvik edileceğini ifade etti.

“RCEP anlaşmasının bu yıl imzalanmasını bekliyoruz”

Li Keqiang, geçen yıl düzenlenen Doğu Asya Liderleri Toplantıları sırasında ASEAN’a üye 10 ülke ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda liderlerinin, bu yıl Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzalama taahhüdünde bulunduklarını anımsatarak, Çin’in bu taahhüdün yerine getirilmesini beklediğini bildirdi.

“Yoksullukla mücadelede zafer kazanılacağından eminiz”

Li Keqiang, hükümetin yoksullukla mücadelede zafer kazanılması için çeşitli tedbirler alacağına işaret etti.

Li, Çin hükümetin, zorluklar çeken vatandaşların temel yaşam sorunlarını çözmeyi her şeyin önüne koyduğunu belirtti. Yönetimin her kademesine “halkın çıkarları üstünlüğü” ilkesi doğrultusunda politikalar belirleme talimatı veren Li, salgınla mücadele sürecinde zorluklar çeken vatandaşların ihtiyaçlarının düşünülmesi ve asgari ücret sigortası ile işsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

“Dışa açılmayı kararlılıkla ilerleteceğiz”

Li Keqiang, COVID-19 salgınıyla mücadelede, endüstri ve tedarik zincirlerinde istikrarın korunması, açıklığın sürdürülmesi, bunun yanı sıra ticaret ile yatırımın serbestleştirilmesinin ve kolaylaştırılmasının hızlandırılması gerektiğine işaret etti. Li, dünya ülkelerinin ancak bu şekilde salgının etkilerini en düşük seviyeye indirebileceğini kaydetti.

Çin’in dışa açılmayı kararlılıkla ilerleteceğine dikkat çeken Li, Çin’in dünya ülkeleriyle uluslararası sorumlulukları karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde üstlenip, bütün zorlukları ve tehditleri birlikte bertaraf etmeye hazır olduğunu dile getirdi.