Çin Ulusal Halk Meclisi’nin yıllık toplantısı dün sona erdi. Toplantının ardından, Başbakan Li Keqiang, basının önüne çıkarak Çin ekonomisi, dışa açılma ve küresel işbirliği gibi önemli konularda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısı, Çin Komünist Partisi’nin halk merkezli yönetim ilkesini ve büyük devlet sorumluluğunu bir kez daha gösterdi.

Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin ciddi bir gerileme içine girdiği dönemde Çin ekonomisi de daha önce eşi görülmemiş sınama ve belirsizliklerle karşı karşıya bulunuyor.

Başbakan Li Keqiang, dünkü basın toplantısında, Çin ekonomisinin geliştirilmesi ve halkın yaşamının iyileştirilmesi, özellikle yoksullukla mücadele hedeflerine ulaşılması için atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Buna göre, istihdam artırılacak, piyasanın ana aktörlerinin sıkıntılarına etkili çözümler getirilecek ve özellikle de piyasaya dinamizm katılacak.

Başbakanı Li, alınan tedbirlerin kuvveti ve boyutu açılarından dikkatli olacaklarına işaret ederek, bu tedbirlerin zamanlamasına büyük önem vereceklerini, ayrıca önümüzdeki günlerde diğer politikaların uygulanması için gerekli şartları oluşturacaklarını kaydetti.

Başbakan Li Keqiang, yoksullukla mücadele hedeflerine ulaşılacağına dair güveninin tam olduğunu dile getirdi. Bu, tüm dünyaya Çin’in yoksulluğu ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını gösterdi.

İstihdamda istikrar korunacak, dışa açılma güçlenecek

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Li, Çin Komünist Partisi’nin halk merkezli yönetim ilkesine vurgu yaptı.

Li Keqiang, “Çeşitli kademelerdeki hükümet birimleri, halkın çıkarlarını en üstte tutmalı. Sıradan vatandaşların sıkıntılarını kendi sıkıntıları olarak görmeli. Her politikanın halka yararlı olup olmadığını en iyi şekilde düşünülmeli. Her kuruş verimli şekilde harcanmalı, böylece halkın yaşamına güçlü bir güvence sağlanmalı.” diye konuştu.

Başbakan Li Keqiang, istihdamın halkın en büyük beklentisi olduğuna işaret ederek, istihdamda istikrarın korunması için tüm olanakları kullanacaklarını kaydetti.

Li Keqiang, dünkü basın toplantısında, Çin’de dışa açılmanın güçlendirileceği yönünde de sinyaller verdi.

“Salgın karşısında tek doğru tercih işbirliği”

Çin’in küresel ekonomiye yaptığı yıllık katkı uzun yıllardır yüzde 30 civarında. Çin ekonomisinin salgın döneminde istikrarını koruması, aslında dünyaya sağlayacağı en önemli katkı olacaktır.

Başbakan Li Keqiang da dışa açılmayı kararlılıkla ve hiç şaşmadan güçlendireceklerine işaret ederek, küresel işbirliğini genişleteceklerini, böylece büyük devlet sorumluluğunu üstlenmeye devam edeceklerini söyledi.

Salgının üstesinden gelmek için insanlığın önündeki tek doğru tercihin işbirliği olduğuna dikkat çeken Başbakan Li, Çin ve ABD arasındaki olası ayrışmanın sadece iki ülkeye değil, tüm dünyaya zarar vereceğini kaydetti.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Antlaşması’nın (RCEP) yıl içinde imzalanması ve Çin-Japonya-Güney Kore serbest ticaret bölgesinin mümkün olduğunca erken bir tarihte kurulması için yoğun çaba harcayacaklarının altını çizen Li, Çin’in Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’na (CPTPP) katılma konusunda da açık bir tutum benimsediğini dile getirdi.

Atılan somut adımlar, verilen sözlerden daha önemlidir. Yıllık meclis toplantılarının sona ermesiyle birlikte, Çin halkı artık yeni bir ilerleme yoluna girdi.

Çin halkı, çeşitli kalkınma hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacağı gibi, diğer ülkelerin halklarıyla el ele vererek, dünya ekonomisinin salgın sonrası yeniden canlanması için ortak çaba harcayacak.