Dünyayı tehdit eden pandemi akınına karşı salgınla yoğunlaştırılmış mücadele kampanyası devam ederken, Kaesong şehrinde acil bir durum yaşandı; üç yıl önce güneye giden ve korkunç virüse yakalandığı düşünülen bir kişi, sınır hattını yasadışı bir şekilde geçtikten sonra 19 Temmuz’da geri döndü.

Salgınla mücadele örgütü, ilgili kişinin üst solunum yolları salgıları ve kan numunesi üzerinde yapılan birkaç medikal test üzerine net bir sonuç alınamayınca bu kişinin ilk adımda sıkı bir şekilde karantina altına alındığını; Kaesong şehrinde bu kişiyle temas eden tüm kişilerin ve son beş günde şehirde bulunan herkes derinlemesine araştırıldığını, onlara tıbbi testler uygulanmakta olduğunu ve bu kişiler karantina altına alındığını belirtti.

Kore İşçi Partisinin Siyaset Bürosu, Kaesong şehrindeki ölümcül ve yıkıcı bir felakete dönüşme ihtimali barındıran tehlikeli duruma dair, 25 Temmuz’da KİP Merkez Komite ofis binasında genişletilmiş acil bir toplantı düzenledi.

KİP Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, KDHC Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Kim Jong Un, toplantıda mevcuttu.

Toplantıya ayrıca KİP MK asil ve yedek üyeleri de katıldı.

Merkezi Salgınla Acil Mücadele Karargahı üyeleri, toplantıya gözlemci olarak katıldılar.

Bakanlar Kurulundaki, bakanlıklardaki, ulusal kurumlardaki ve Partideki yetkililer, yönetici kademelerdeki üst düzey görevliler, yerel Parti komitelerinin yürütme kurullarının üyeleri ve yerel düzeydeki öncü kurumların üst düzey yöneticileri, gözlemci olarak video konferans odalarında yer aldı.

KİP MK Siyaset Bürosunun yetkilendirmesi ile Başkan Kim Jong Un, toplantıya başkanlık etti.

Başkan; son altı ayda ülke çapında tüm alanlarda salgınla mücadele için alınan yoğun önleyici tedbirlere ve tüm kanalların sıkı bir şekilde kapatılmasına rağmen, korkunç virüsün ülkeye giriş yaptığının söylenebileceği ciddi bir durumun yaşandığını belirtti; konuyla ilgili raporun 24 Temmuz’da öğleden sonra kendisine ulaşması üzerine aynı gün Kaesong şehrini tamamen kapatma ve tüm birimlerle bölgeleri birbirinden izole etme şeklinde erken önlemler aldığını ekledi.

Mevcut durumu aşmak için Başkan, ilgili bölgede sıkıyönetim ilan etti ve Parti Merkez Komitesinin iradesinin, devletin acil salgınla mücadele sisteminden maksimum acil durum sistemine geçiş yapması ve üst düzey alarm verilmesi şeklinde olduğuna açıklık getirdi.

Başkan; Parti ve emekçi halk örgütleri, yetkili organlar, halk güvenliği ve devlet güvenliği kurumları, salgınla mücadele ve halk sağlığı kurumları tarafından derhal uygulanmak üzere her sektör için belirli görevler tanımladı.

Toplantıda KİP Merkez Komite Siyaset Bürosunun, devletin acil salgınla mücadele sisteminden maksimum acil durum sistemine geçiş yapması kararı oybirliğiyle alındı.

Başkan, Parti Merkez Komitesi direktiflerinin ve görevlerinin sınırsız bir sorumluluk, sadakat ve adanmışlık duygusu ile en doğru şekilde uygulanmasının sağlanması için tüm katılımcılara, Parti Merkez Komite Siyaset Bürosu kararının yerine getirilmesine yönelik kendi alanlarında ve birimlerinde, tüm kademelerdeki ve alanlardaki parti örgütlerinde kararı takiben gerekli örgütsel işleri yapma talimatı verdi.

Sıkı örgütsel disiplinin korunmasına ve Parti’de ve toplumda fikirde ve eylemde birliğin sağlanmasına, herkesin Salgınla Acil Mücadele Karargahı önderliğinde bir olup hareket etmesi ve kesinlikle talimatları uyması yoluyla düzenin sağlanmasına duyulan ihtiyaçla; tüm kademelerdeki parti örgütlerinin rollerini ve görevlerini mükemmel şekilde yerine getirmesinin gerekliliğini vurguladı.

Herkesin acil durum gerçeğini kabullenmesi gerektiğini söyleyerek, mevcut salgın krizini; düşüncede ve eylemde odağı kaybetmeyerek, Parti Merkez Komitesinin liderliğine sadık kalarak, adanmış ve sorumlu bir şekilde hareket ederek, parti arkasında daha sıkı saflar örerek ve böylece halkın refahını ve ülkenin güvenliğini muhakkak koruyarak aşmak için herkese çağrıda bulundu.

Toplantıda, güneye kaçışın yaşandığı ilgili cephe hattı alanındaki düşük güvenlik performansı sorunu sert bir şekilde ele alındı; KİP Merkez Askeri Komisyonuna, kaçış olayıyla sorumlu askeri birim hakkında yürütülecek kapsamlı soruşturmanın sonuçlarının rapor edilmesi, Komisyonun ağır bir ceza vermesi ve gerekli önlemleri alması yönünde karar verildi.

KCNA

Çeviri: Duygu Becerik