COVID-19 ile Dayanışma ve İşbirliği ile Mücadele

Herkes İçin Küresel Bir Sağlık Topluluğu Oluşturmak

2020/05/18

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet başkanı Şi Cinping tarafından 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nin Sanal Açılış Etkinliğinde Yapılan Açıklama

Beijing, 18 Mayıs 2020

Dünya Sağlık Asamblesi Başkanı,

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü,

Sayın Delegeler,

Öncelikle, Dünya Sağlık Asamblesi’nin, insanoğlunun COVID-19 ile mücadele ettiği böyle bir kritik zamanda toplanmasının çok büyük önemi olduğunu belirterek başlamak isterim.

Karşılaştığımız, II. Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana yaşanan en ciddi küresel halk sağlığı acil durumudur. Dünyayı sürpriz bir şekilde yakalayan COVID-19, 210’dan fazla ülke ve bölgeyi vurdu, dünya çapında yedi milyardan fazla insanı etkiledi ve 300.000’den fazla değerli hayatı yok etti. Kaybedilen her hayatın yasını tutuyor ve ailelerine başsağlığı diliyorum.

İnsan uygarlığı tarihi, hastalıklarla savaşma ve felaketlerin üstesinden gelme mücadelesidir. Virüs sınır tanımaz. Irk ya da milliyetin de  hastalık karşısında geçerliliği yoktur. COVID-19’un yıkımıyla karşılaşan uluslararası topluluk bundan kaçmadı. Dünyanın her yerinde insanlar birbirlerini gözettiler ve birlik içinde çalıştılar. Sevgi ve şefkatle COVID-19 ile mücadelede olağanüstü bir sinerji yarattık.

Çin’de, titiz çabalar ve muazzam fedakarlıklar yaptıktan sonra, virüsün gidiş yönünü değiştirdik ve halkımızın yaşamını ve sağlığını koruduk. Başından beri açıklık, şeffaflık ve sorumluluk ile hareket ettik. DSÖ ve ilgili ülkelere zamanında bilgi verdik. Genom dizilimini mümkün olan en erken zamanda açığa çıkardık. Kontrol ve tedavi ile ilgili kazandığımız deneyimi sakınmadan dünyayla paylaştık. İhtiyaç duyan ülkeleri desteklemek ve onlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.

Sayın Başkan,

Salgın hala yayılmaya devam ediyor. Onu önlemek ve kontrol altına almak için daha çok çabanın gerektiği bir süreçteyiz. Bu sebeple bazı önerilerde bulunmak arzusundayım;

İlk olarak, COVID-19’un kontrolü ve tedavisi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu büyük ölçüde aciliyet gerektiren bir görevdir. İnsan hayatını her zaman önceliğe koymalıyız, çünkü dünyada hiçbir şey insan yaşamından daha değerli değildir. En çok ihtiyaç duyulan yerlere tıbbi uzmanlar ve acil ihtiyaç duyulan malzemeleri dağıtmamız gerekiyor. Önleme, karantina, tespit, tedavi ve izleme gibi kilit alanlarda güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Virüsün küresel yayılımını engellemek ve sınır ötesine geçişini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bilgi, deneyim ve en iyi tedavi yöntemi paylaşımlarını hızlandırarak, test yöntemleri takip süreci, klinik tedavi, aşı ve ilaç araştırma ve geliştirme konularında uluslararası işbirliğini sürdürmeliyiz. Ayrıca virüsün kaynağı ve bulaşma yolları hakkında bilim adamları tarafından yapılan küresel araştırmaları desteklemeyi sürdürmeliyiz.

İkincisi, Dünya Sağlık Örgütü küresel müdahaleye öncülük etmelidir. Dr. Tedros önderliğinde DSÖ, COVID-19’a küresel müdahalenin yönlendirilmesi ve ilerletilmesine büyük katkıda bulunmuştur. İyi çalışmaları uluslararası toplum tarafından alkışlandı. Bu kritik noktada, DSÖ’yü desteklemek, uluslararası işbirliğini ve hayatları kurtarmak için verilen mücadeleyi desteklemektir. Çin, uluslararası toplumu, virüsü yenmek için dünya çapında kaynakları seferber etmek amacıyla DSÖ’ye siyasi ve finansal desteği artırmaya çağırıyor.

Üçüncüsü, Afrika’ya daha fazla destek vermeliyiz. Gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika ülkeleri, daha zayıf halk sağlığı sistemlerine sahiptir. Kapasite oluşturmalarına yardımcı olmak, COVID-19’a müdahalede birinci önceliğimiz olmalıdır. Dünyanın Afrika ülkelerine daha fazla maddi, teknolojik ve personel desteği sağlaması gerekiyor. Çin, 50’den fazla Afrika ülkesine ve Afrika Birliği’ne muazzam miktarda tıbbi malzeme ve yardım gönderdi. Afrika kıtasına beş Çinli tıp uzmanı ekibi de gönderildi. Toplamda, son yirmi yılda, Afrika’daki 200 milyondan fazla insan Çin sağlık ekiplerinden bakım ve tedavi gördü. Şu anda, 46 yerleşik Çinli sağlık ekibi Afrika’da yerel olarak COVID-19 sınırlama çabalarına yardımcı oluyor.

Dördüncü olarak, halk sağlığı alanında küresel yönetişimi güçlendirmeliyiz. Biz insanlar sonunda COVID-19 üzerinde hâkim olacağız. Yine de bu, büyük bir acil sağlık durumunun kapımızı çaldığı son zaman olmayabilir. COVID-19’un ortaya çıkardığı zayıflıklar ve eksiklikler göz önüne alındığında, kamu sağlığı güvenliği için yönetim sistemini iyileştirmemiz gerekmektedir. Halk sağlığı acil durumlarına daha hızlı yanıt vermeli ve küresel ve bölgesel salgın önleyici arz rezerv merkezleri kurmalıyız. Çin, deneyim ve eksikliklerin özetlenmesi için kontrol altına alındıktan sonra COVID-19’a verilen küresel yanıtın kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi fikrini desteklemektedir. Bu çalışma DSÖ tarafından yönetilen ve objektif, tarafsız bir şekilde yürütülen bilim ve profesyonelliğe dayanmalıdır.

Beşinci olarak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi yeniden tesis etmeliyiz. Virüsü kontrol altına almak için sürekli olarak çalışırken, koşulları izin veren ülkeler, DSÖ’nun profesyonel tavsiyelerine uygun olarak işletmeleri ve okulları düzenli bir şekilde yeniden açabilirler. Bu arada, uluslararası makroekonomik politika koordinasyonu hızlandırılmalı ve dünya ekonomisine büyümeyi geri getirmek istiyorsak küresel sanayi ve tedarik zincirleri istikrarlı ve tıkanmamış tutulmalıdır.

Altıncı olarak, uluslararası işbirliğini güçlendirmeliyiz. İnsanoğlu, ortak bir geleceği olan bir topluluktur. Dayanışma ve işbirliği virüsü yenmek için en güçlü silahımız. Bu, dünyanın HIV/AIDS, Ebola, kuş gribi, influenza A (H1N1) ve diğer büyük salgınlarla savaşımından öğrendiği en önemli derstir. Ve dayanışma ve işbirliği, bizim, dünya insanlarının COVİD-19’u yenmemizin kesin bir yoludur.

Sayın Başkan,

Çin, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunu savunmaktadır. Çin, sadece kendi vatandaşlarının yaşamını ve sağlığını değil, aynı zamanda küresel halk sağlığını garanti altına almayı da sorumluluğu olarak benimsemektedir. COVID-19’a karşı uluslararası iş birliğini artırmak adına, aşağıdakileri duyurmak istiyorum:

– Çin, COVID-19 ile mücadele için ve bundan etkilenen ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yardımcı olmak için iki yıl boyunca 2 milyar ABD doları sağlayacaktır.

– Çin, Çin’de küresel bir insani müdahale deposu ve merkezi kurmak, salgınla mücadele tedarik zincirlerinin işleyişini sağlamak ve hızlı ulaşım ve gümrük formaliteleri için “yeşil koridorlar” geliştirmek üzere BM ile birlikte çalışacaktır.

– Çin, hastanelerinin 30 Afrika hastanesi ile eşleşmesi için bir iş birliği mekanizması kuracak ve kıtanın hastalığa hazırlık ve kontrol kapasitesini artırmasına yardımcı olmak için Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin inşasını hızlandıracaktır.

– Çin’de mevcut olduğunda COVID-19 aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması, küresel düzeyde sunulacaktır. Bu, Çin’in gelişmekte olan ülkelerde aşıya erişilebilirliği ve aşının edinilebilirliğini sağlamaya katkısı olacaktır.

– Çin, en yoksul ülkeler için Borç Ödemesini Askıya Alma Girişimi’ni uygulamak üzere diğer G20 üyeleriyle birlikte çalışacaktır. Çin ayrıca, mevcut zorlukların üstesinden gelebilmeleri için, en fazla borç yükü altındaki, virüsten en fazla etkilenmiş ülkelere destek olmak amacıyla uluslararası toplum ile beraber çalışmaya hazırdır.

Sonuç olarak herkesi bir araya gelmeye ve bir arada çalışmaya çağırıyorum. Tüm ülkelerdeki insanların yaşamını ve sağlığını korumak için birlikte çaba gösterelim. Ortak evimiz olan Dünya gezegenini korumak için birlikte çalışalım. Herkes için küresel bir sağlık topluluğu oluşturmak için birlikte çalışalım!

Teşekkür ederim.”

Çeviri: Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği