Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) yıllık toplantısında sunulan Hükümet Çalışma Raporu o yılki ekonomik kalkınma ve politika eğilimlerinin önemli bir göstergesidir.

13. ÇUHM 3. Toplantısı’nın açılış töreninde sunulan Çalışma raporunda 2020 için somut bir ekonomik büyüme hedefi belirlenmedi.

Ancak raporda istihdamda istikrarın korunmasına ve halkın yaşamının güvence altına alınmasına öncelik verilerek yoksullukla mücadelede zafer kazanmak ve ortak halli refah toplumu inşasını kapsamlı şekilde tamamlama hedefine ulaşmak için çaba harcanacağına vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca kent ve kasabalarda yeni istihdam ve tüketici fiyatları gibi makro ayarlama alanında nicel göstergeler ortaya koyuldu.

Çalışma raporunda 2020 için ekonomik büyüme hedefinin belirlenmemesi ekonomik kurallara gösterilen saygıyı yansıtıyor.

Günümüzde COVID-19 salgını dünyada yayılıyor, dünya ekonomisinde ciddi düşüş yaşanmaktadır. Bu zeminde, ekonomik büyüme hedefinin belirlenmemesi, Çin hükümetinin her zamanki pragmatik çalışma modelini yansıtarak Çin halkının yıllık hedef ve görevlerinin tamamlanması için çaba göstermeye konsantre olmasına yarar sağlayacaktır.

Çin’in ekonomik kalkınmasının bir dizi hedef sistemi olduğu da unutulmamalıdır. Bu yılın ekonomik büyüme hedefi aslında diğer göstergelerle yansıtılacaktır.

Hükümet çalışma raporunda, istihdamda istikrarın korunması, halkın yaşamının güvence altına alınması ve yoksullukla mücadelede nihai zaferin kazanılmasına öncelik verilerek, bu yıl kent ve kasabalarda en az 9 milyon yeni istihdam, tüketici fiyatları artış oranının yüzde 3,5’i bulması, mevcut standartlara göre kırsal kesimlerdeki yoksul nüfusun tamamen yoksulluktan kurtulması ve yoksul ilçelerin tamamen yoksulluktan uzaklaşması gibi nicel göstergeler belirlendi. Tüm bunlar Çin Komünist Partisi’nin halk merkezli kalkınma yaklaşımını yansıtıyor.

Australian Financial Review gazetesi “Çin hükümeti ekonomik büyüme hedefleri belirleme geleneğini takip etmeyerek istihdama ve insanların yaşamına öncelik veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’de orta halli refah toplumun inşa edilmesi ekonomi, siyaset, kültür, toplum ve ekoloji dahil beş alanı kapsamaktadır.

Çin hükümeti, çeşitli amaç ve görevleri yerine getirmek için bu seneki başlıca çalışmaları belirlerken ekonomide istikrarlı büyümeyi yansıttı. Yani hem ekonominin temeli ve halkın yaşamının taban çizgisi sağlanacak hem de istikrar temelinde yeni büyüme noktaları oluşturulacak.

COVID-19 salgını, Çin’in ekonomik ve sosyal gelişimi üzerinde büyük etkiler yarattı. Ama insan hayatı çok önemlidir. Bu Çin’in taşıması gereken ve ödemeye değer bir bedeldir. Salgının etkisini en aza indirmek için, hükümet çalışma raporunda ortaya koyulan vergi ve sosyal sigorta indirimi, kira ve faiz oranının düşürülmesi, tüketim ve yatırımın genişletilmesi gibi bir dizi politika halkın istihdamı, halkın yaşamı ve piyasa oyuncularının korunmasına yardım sağlayacak.

Raporda ayrıca daha yüksek seviyeli dışa açılmanın ilerletilmesi, dış ticaret ve dış yatırım temelinin sağlamlaştırılması gerektiği vurgulandı. Bu sadece salgının Çin’in dış ticareti ve dış sermeyesinde yarattığı etkileri gidermekle kalmayıp aynı zamanda küresel arz zincirinin istikrarına destek olacak.

Pakistanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abdul Rehman Shah, Çin ekonomisinin salgın nedeniyle geçici olarak yavaşlayacağına, ancak kesinlikle toparlanacağına işaret etti. Rehman, “özellikle de yetenekli Çin hükümetinin uzun vadeli planlaması sayesinde, Çin ekonomisi sağlam bir şekilden yeniden canlanacaktır” dedi.

Çin ekonomisinin uzun vadeli iyileşme eğilimi değişmedi ve Çin halen gelişme için önemli stratejik fırsatlara sahip.

Eşsiz politik ve kurumsal avantajları, güçlü ekonomik temeli ve büyük pazar potansiyeliyle 1 milyar 400 milyonluk Çin halkı zorlukların üstesinden gelip hedeflerine ulaşacak ve küresel ekonomiye gereken katkıları yapmaya devam edecektir.

China Radio International