13. Çin Ulusal Halk Meclisi’nin yıllık toplantısı bugün, başkent Beijing’de başladı. Aralarında Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in de bulunduğu ÇKP ve hükümet liderleriyle 2 bin 897 temsilci toplantının açılışına katıldı.

Çin Ulusal Halk Meclisi yıllık toplantısı, COVID-19 salgınının etkisinden dolayı 22 yıl sonra ilk kez Mayıs ayına ertelendi. Toplantının açılışında salgında şehit düşen görevliler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Çin Başbakanı Li Keqiang toplantıda Hükümet Çalışma Raporu’nu sundu.

Toplantıda, yasamayla ilgili olarak Çin’de ilk Medeni Kanun tasarısı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin hukuki sistem ve icra mekanizmasının oluşturulmasıyla ilgili karar taslağı ele alınacak.

“2019’un gelişme hedeflerine ulaşıldı”

Çin Başbakanı Li Keqiang, gelişmenin birçok zorluklarla karşı karşıya bulunduğu bir zeminde Çin’in önemli yıllık hedeflerine ulaştığını söyledi.

Li Keqiang, Çin’in ekonomik işleyişinin geçen yıl genel olarak istikrarlı olduğunu, halkın yaşam koşullarının giderek iyileştiğini ve orta halli refah toplumunun tamamen inşa edilmesi için önemli bir temel oluşturulduğunu belirtti.

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2019 yılında, 99,1 trilyon yuanla (14 trilyon ABD doları) yüzde 6,1’lik artış gerçekleştirdi. Kent ve kasabalarda 13 milyon 520 bin kişi istihdam edilirken, kırsal bölgelerdeki yoksul nüfus 11 milyon 90 bin azaldı. Çinlilerin kişi başına düşen harcanabilir geliri de 30 bin yuanı (4 bin 225 ABD doları) aştı.

Çin, ortak halli refah toplumu inşası hedefine ulaşılmasına çalışacak

Çin hükümeti bu yıl istihdamda istikrarın korunmasına öncelik vererek, yoksullukla mücadelede zafer kazanmak ve ortak halli refah toplumu inşasını kapsamlı şekilde tamamlama hedefine ulaşmak için çaba harcayacak.

Hükümetin çalışma raporunda, bu yıl kentler ve kasabalarda istihdam hedefi en az 9 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 6 olarak belirlendi.

Çin hükümeti küresel çapta salgın, ekonomi ve ticaret durumlarında büyük belirsizlikler yaşanmasından dolayı, 2020 için ekonomik büyüme hedefleri belirlemedi.

Raporda, önümüzdeki aşamada salgın sonrası normalleşme temelinde ekonomik ve toplumsal gelişmelerle ilgili çalışmaların ilerletilmesi talimatı verildi.

Çin’den 1 trilyon yuan salgınla mücadele devlet tahvili

Li Keqiang, “Çin bu yıl aktif maliye politikası ve ihtiyatlı para politikası uygulamaya devam edecek. Açık oranının yüzde 3,6’dan fazla olması planlanmakta, mali açık ölçeği geçen yıla göre 1 trilyon yuan artacak ve aynı zamanda 1 trilyon yuan salgınla mücadele özel devlet tahvili çıkarılacaktır. Bu özel bir zamanda alınan özel bir önlem.” İfadelerini kullandı.

Li Keqiang ayrıca RMB döviz kurunun makul ve dengeli bir seviyedeki istikrarının koruncağını da belirtti.

İşletmelere yönelik vergiler ve kamu hizmeti bedelleri azaltılacak

Hükümetin çalışma raporunda, Çin’in bu yıl da vergileri ve kamu hizmeti bedellerini büyük ölçüde azaltmaya devam edeceği, yıl boyunca işletmeler için 2,5 trilyon yuanlık ücret yükünün azaltılmasının beklendiği bildirildi.

Raporda ayrıca, özellikle KOBİ’ler ve özel girişimcilerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla işletmelerin üretim ve işleyiş maliyetinin azaltılmasının yanı sıra, işletmelere finansal desteklerin güçlendirilmesinin hızlandırılacağı ifade edildi.

Kamu işletmelerinde reformlar ilerletilecek

Hükümetin çalışma raporunda, kamu işletmelerinde üç yıllık reform hayata geçirilerek, kamu işletmelerinin rekabet gücünü arttırmak için pazar odaklı çalışma mekanizmalarının iyileştirileceği kaydedildi.

Raporda, özel ekonominin gelişimi için elverişli koşullar yaratılacağı da belirtildi.

İmalat ve yeni yükselen sektörlerin gelişmesi hızlandırılacak

Li Keqiang, Çin’de bu yıl imalat endüstrisinin bir üst modele geçmesinin ve yeni yükselen sektörlerin kalkınmasının hızlandırılacağını ifade etti.

Li, bu nedenle imalat sektörü için orta ve uzun vadeli kredilerin büyük ölçüde arttırılacağını belirtti.

Li, Çin’de “internet+” endüstrisinin gelişmesini hızlandırmak için destek politikaları çıkarılacağını kaydetti.

Çin’in bilimsel ve teknolojik inovasyonu destekleme kabiliyetini arttıracağına işaret eden Li, uluslararası laboratuvar inşaları hızlandırılarak, uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliğinin sürekli derinleştirileceğini de dile getirdi.

Çin etkin yatırımı genişletecek

Başbakan Li Keqiang, hükümetin etkin yatırımı genişletecek bir dizi düzenlemeler yapacağını da açıkladı.

Li, 3,75 trilyon yuanlık yerel özel tahviller çıkarmanın yanı sıra, merkezi bütçeden yatırım için 600 milyar yuan ayıracaklarını duyurdu.

Li, yatırımların yeni tip altyapı tesislerinin inşalarının hızlandırılmasına, yeni nesil bilişim ağının geliştirilmesine, 5G uygulamasının genişletilmesine, yeni tip kentleşme inşasının güçlendirilmesine, ilçelerde kamu tesisleri inşasına ve hizmet kabiliyetinin arttırılmasına odaklanacağına dikkat çekti.

Ulaşım ve su işleri alanındaki büyük projelerin de ilerletileceğine işaret eden Li, demir yolu inşası sermayesinin 100 milyar yuan arttırılacağını açıkladı.

Ekolojik sistemi koruma projeleri hayata geçirilecek

Li Keqiang, bu yıl Çin’de ekolojik medeniyet inşasını hızlandırmak için önemli çevre projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Li, çevre kirliliğinin yasalar doğrultusunda ve bilimsel yöntemlerle çözülmesi gerektiğini aktardı.

Li, bu nedenle enerji tasarrufu yapan ve çevre dostu olan sektörlere destek verilmesi, ayrıca yabani hayvanların yasa dışı avlanmasının ve ticaretinin yasaklanması gerektiğine vurgu yaptı.

Kalan yoksul nüfusun da yoksulluktan kurtarılması sağlanacak

Çalışma raporunda, ülkede son kalan yoksul nüfusun tamamının bu yıl yoksulluktan kurtarılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Raporda, yoksul ilçe ve köylerdeki yoksullukla mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılacağı, yoksullara yardım endüstrisinin geliştirileceği vurgulandı.

Negatif liste büyük ölçüde kısaltılacak

Çin Başbakanı, Çin’in bu yıl yabancı sermayelerin piyasaya giriş imkanlarını genişletmek üzere negatif listeyi büyük ölçüde kısaltacağını, bunun yanı sıra sınır ötesi hizmet ticaretiyle ilgili negatif liste çıkartarak, serbest ticaret bölgelerine daha fazla özerklik vereceğini ifade etti.

Li Keqiang, Hainan eyaletindeki serbest ticaret limanının inşası hızlandırılırken, ülkenin iç ve batı kesimlerinde de yeni serbest ticaret pilot bölgeleri kurulacağının altını çizdi.

Kamu sağlığı sisteminin inşası güçlendirilecek

Başbakan Li Keqiang, Çin’in kamu sağlığı sistemi inşasını da güçlendireceğine dikkat çekerek, alınacak somut tedbirleri şöyle açıkladı:

-Hastalık önleme ve kontrol sisteminde reformlar ilerletilecek. Bulaşıcı hastalıkların doğrudan raporlama ve erken uyarı sistemleri iyileştirilecek. Salgınlarla ilgili bilgilerin zamanında ve şeffaf bir şekilde açıklanması sağlanacak.

-Aşılar, ilaçlar ve hızlı test teknolojilerinin AR-Ge çalışmalarına yapılan yatırımlar arttırılacak. Acil durumda gerekli tıbbi malzemelerin güvencesi de güçlendirilecek.

-Temel sağlık hizmetlerinin seviyesi yükseltilecek.

Hong Kong ve Makao’da uzun vadeli refah ve istikrar korunacak

Hükümetin çalışma raporunda, merkezi hükümetin “Bir Ülke, İki Sistem”, “Hong Kong’un Hong Konglular tarafından yönetilmesi”, “Makao’nun Makaolular tarafından yönetilmesi” politikalarını kapsamlı bir şekilde uygulamaya devam edeceği bildirildi.

Raporda, özel idari bölgelerde ulusal güvenliği korumak için yasal sistem ve icra mekanizmasının sağlamlaştırılarak, Hong Kong ve Makao’nun kalkınıp uzun vadeli refah ve istikrarı sürdürmesine destek verileceğine işaret edildi.

Raporda ayrıca, Çin hükümetinin Taiwan politikası yinelendi. Raporda, Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki iletişim ile işbirliğinin yoğunlaştırılacağı, iki tarafın derinlemesine kaynaşıp kalkınmasının hızlandırılacağı kaydedildi.

Çin, merkezinde BM’nin yer aldığı uluslararası sistemi koruyacak

Çalışma raporunda son olarak Çin’in, merkezinde BM’nin yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni koruyacağı belirtildi.

Çin’in insanlık için ortak kader ortaklığının inşasını ilerletmeye devam edeceğine işaret edilen raporda, barışçıl kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdüren Çin’in dışa açılmayı genişleterek diğer ülkelerle dostane işbirliğini derinleştireceği kaydedildi.

Raporda, Çin’in daima dünya barışı, istikrarı, kalkınması ve refahına katkı sağlayan önemli bir güç olduğu vurgulandı.