Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, iş olanakları yaratmak için inovasyonu destekliyor, ayrıca kendi işini kurmaya istekli ve nitelikli vatandaşları teşvik ediyor.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün yayınlanan “Xinjiang’daki İstihdam ve Çalışma Hakları” adlı beyaz kitaba göre, Xinjiang, istihdamı artırmayı halkın yaşamını ilgilendiren ve halkın gönlünü kazanabilen en büyük çalışma olarak yürütüyor, istihdamı teşvik eden politikaları uyguluyor, halka hizmet seviyesini yükseltiyor.

Xinjiang’daki yerel yönetimler piyasaya erişimi kolaylaştırıyor, faiz sübvansiyonları ve vergi indirimi gibi uygulamalar hayata geçiriliyor. Çeşitli tedbirlerin alınmasıyla Xinjiang’da istihdam olanakları artırılmakta, her etnik gruptan vatandaşların gelirlerinde artış korunmakta.

Beyaz kitaba göre, 2014 ile 2019 yıllarında Xinjiang’daki çalışanların toplam nüfusu 11 milyon 352 binden 13 milyon 301 bine kadar yükseldi. Xinjiang’ın kentli nüfusunun kişi başına kullanılabilir geliri 23 bin 200 yuandan 34 bin 700 yuana ulaştı, kırsal kesimlerdeki kişi başına gelir de 8 bin 724 yuandan 13 bin 100 yuana çıktı.

Covid-19 pandemisinin getirdiği olumsuz etkilere karşı Xinjiang, salgınla mücadele çalışmasını yürütürken ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ihmal etmedi ve piyasayı canlandırma tedbirleri alıyor.

Beyaz kitaba göre, haziran ayı sonu itibarıyla Xinjianglı şirketler yaşlılık, işsizlik ve iş kazası dâhil 3 çeşit sigorta harcamalarından muaf tutuldu veya indirimden yararlandı. Bunların tutarı 7 milyar 553 milyon yuanı buldu, 552 bin vatandaşa 1 milyar 695 milyon yuan istihdam sübvansiyonu sağlandı.

Beyaz kitapta, Xinjiang’da çalışanların temel haklarının yasalara ve yerel yönetmeliklere göre güvence altında olduğu, her çalışanın eşit koşullarda çalışma, maaş alma, izin kullanma, mesleki güvenlik, dini özgürlük ve kendi milli dil ve yazısını kullanma haklarına sahip olduğu belirtildi.

Xinjiang’da devletin ilgili politikalarının yanı sıra, uluslararası çalışma ve insan hakları kriterlerine sadık kalarak tüm etnik gruplardan vatandaşların çalışma ve kendini geliştirme gibi haklarına kavuşturduğuna vurgu yapıldı.

CRI Türkçe