13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Cheng, bugün başlayan yıllık toplantıda, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin hukuki sistem ve icra mekanizması oluşturulmasıyla ilgili karar taslağıyla ilgili bilgi verdi.

Wang Chen toplantıda Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin ulusal güvenliğini koruyan yasa sistemi ve icra mekanizmasının devlet düzeyinde oluşturulmasının gerekliliğini ve önemini dile getirdi.

2019 yılından bu yana Çin karşıtı gruplar ve Hong Kong işlerini karıştıran güçler “Hong Kong bağımsızlığı” düşüncesini yaymaya çalışıyor ve devletin bütünlüğünü bozmak amacıyla ulusal bayrak ve ambleme hakaret, kamu tesisleri ve toplumsal düzeni bozma ve polise şiddetle saldırma gibi eylemlerde bulunuyor.

İdari Amir Carrie Lam'dan ulusal güvenlik karar taslağına destek

Çin dışındaki güçlerin yasama, idare ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla Hong Kong’da kaos yarattığına da dikkat çekildi. Yabancı güçler, Çin karşıtı güçlerle birlikte harekete geçerek Hong Kong’u Çin’in ulusal güvenliğini tehdit etmede kullanıyor.

Wang Chen, tüm bu girişimlerin “Bir Ülke İki Sistem” ilkesini ihlâl ettiğini ve ülkenin egemenliği, güvenliği ve kalkınmasına ciddi tehdit oluşturduğunu ve bunların yasayla önlenip cezalandırılması gerektiğini kaydetti. 

Yıllık toplantıya katılan Hong Kong Özel İdari Bölgesi Amiri Carrie Lam bugün yaptığı açıklamada, bölgede ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin hukuki sistem ve icra mekanizmasının oluşturulmasıyla ilgili karar taslağını desteklediğini belirtti.

Carrie Lam, ana vatanın bölünmez bir parçası olan Hong Kong’un merkezi hükümete bağlı yüksek dereceli özerklik hakkına sahip olan bir yerel yönetim olduğunu ekledi.

Lam, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumanın, Hong Kong için anayasal bir gereklilik olduğunu ve bunun şehir sakinlerinin çıkarlarıyla örtüştüğünü vurguladı.

Carrie Lam ayrıca söz konusu karar taslağının ayrılıkçı ve yıkıcı faaliyetlerde bulunan hükümet karşıtı grupları ve Hong Kong’un iç işlerine müdahale eden dış güçleri hedef aldığını kaydetti.

Carrie Lam, söz konusu taslağın Hong Kong yargı organlarının bağımsız yargı gücünü ve nihai kararlarını etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Hong Kong Özel İdari Bölge yönetimi karar taslağını onayladıktan sonra ÇUHM Daimi Komitesi’yle iş birliği yaparak en kısa sürede ilgili mevzuatı tamamlayacak.

Carrie Lam, “Bir Ülke İki Sistem” ilkesi temelinde Hong Kong’un uzun vadeli refah ve istikrarını savunmak için çaba harcamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.