KDHC’de tüm halkın seferber olduğu acil durum salgınla mücadele çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm seviyelerdeki acil salgın karşıtı karargahlar dahil olmak üzere tüm sektörlerde ve birimlerde; Parti Merkez Komitesi’nin verdiği talimatlarla görevlerin en doğru şekilde yerine getirilmesi, disiplinin sıkılaştırılması, eylemde birliğin sağlanması için aktif bir şekilde örgütsel çalışmalar yürütülmektedir.

Siyasi işler ve bunların tanıtımı işleri, toplumdaki salgın karşıtı çalışma atmosferini güçlendirmek için hız kazanmaktadır.

Toplumda daha sıkı bir şekilde yerleşmiş olan, herkesin görev bilinciyle maske takması; daha sıkı disiplin sağlanması ile ateş ölçümü ve el sterilizasyonu gibi salgın karşıtı kuralların uygulanmasının sağlanması bakımından herkesin bir olup birbirine yardım etmesinin ve birbirini kontrol etmesinin teşvik edilmesi şeklindeki karardır.

Erken ve derhal alınan salgın karşıtı önlemler, maksimum acil durum sistemi ile sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

Kaesong şehrinin karantinaya alınmasının ardından devletin önceliği, şehre malzeme sağlanması olarak belirlenmiştir; daha sıkı tıbbi muayeneler ve gözlemler, vatandaşların sağlığı için en üst düzey ihtiyatla yapılmaktadır.

Sınırlar, sınır çizgisi ve kıyı bölgeleri çevresinde, bu kötü virüsün akın edebileceği yolların kapatılması ve kontrol edilmesi için bir dizi erken önlem alınmıştır.

İthalat ve ihracat ürünlerinin tetkiki ve karantina altına alınması alanında çalışan görevliler; ulaştırılacak malların tetkikinde ve karantina altına alınmasında, salgın karşıtı kuralları en ihtiyatlı ve en sıkı şekilde uygulamaktadırlar.

Ateş ve anormal semptomlar gösterenleri tespit etmek için ülke çapında son derece kapsamlı tıbbi muayeneler yapılmaktadır; tespit edilen kişiler için gerekli önlemler alınmaktadır.

Ülke çapında kilit yerlerde kurulan salgın karşıtı ek görev yerleri; çalışanların, malların ve araçların dezenfeksiyon ve tıbbi muayene süreçlerini sıkı bir şekilde yürütmektedir ve zamanında gerekli önlemleri almaktadır.

İlgili alanlar ve birimler; nehirlerdeki ve su depolarındaki su kalitesini tetkik etme işlerini bu yağmurlu dönemde büyük sorumlulukla daha da sıkı bir şekilde yapmaktadır, denize giriş kararının uygulanması için sıkı bir şekilde gözcülük etmektedir, yüzen araçları salgın karşıtı kurallar çerçevesinde idare etmektedir.

Çeviri: Duygu Becerik