Kore İşçi Partisi (KİP) Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet İşleri Komisyonu Başkanı ve KDHC silahlı kuvvetlerinin başkomutanı Kim Jong-un, KİP’in 8. Kongresinin ilk gün oturumunda, Partinin 7. Merkez Komitesi’nin çalışmaları hakkındaki tarihi raporunu sunmaya başladı.

Kongre alanı, büyük Kimilsungizm-Kimjongilizm’in yükselen bayrağı altında dinamik bir şekilde sosyalist davayı ilerletecek ve Kore devriminde yeni bir zafere giden geniş yolu aydınlatacak ölümsüz programı edinecek olan tüm katılımcıların büyük heyecanıyla doluydu.

Partimizin, devlet ve silahlı kuvvetlerin Başkanı; raporunda Kore tarzı sosyalizmin kuruluş davasını KİP’in 7. Kongresinde belirtildiği gibi büyük gelişim yönünde dinamik bir şekilde ilerleten Partinin 7. Merkez Komitesi’nin çalışmalarını genel olarak gözden geçirdi.

Başkan, 7. Merkez Komitesinin çalışmalarını başarı ve hata yönünden titizlikle gözden geçirdikten sonra rapor ile, sosyalist kuruluşun çığır açan ilerlemesi için temel mücadele hattı ile ve stratejik ve taktik politikaları ve ulusal yeniden birleşme davasını gerçekleştirmede, dış ilişkileri geliştirmede ve Parti çalışmalarını güçlendirmede ortaya çıkan diğer önemli konular hakkında önerilerde bulunacağını söyledi.

Başkan, incelenen dönemde Partimizin ve halkımızın elde ettiği parlak başarıları gözden geçirdi.

Başkan ayrıca 5 yıllık ulusal ekonomik kalkınma stratejisini hayata geçirme çabalarında ortaya çıkan hataları ve bunların öznel ve nesnel unsurlarını da analiz etti.

Ülkenin ekonomisini genel olarak daha da geliştirmek için yeni bir beş yıllık plan kapsamında çalışmaya başlamanın gerekliliğinin altını çizen Başkan; metal, kimya, elektrik, kömür, makine ve madencilik gibi kilit sanayi sektörlerinin mevcut durumlarını ve bu sektörlerin daha da gelişmeleri için görevler belirledi.

Rapor devam ediyor.

Çeviren: Reşat Onur Kurt – Duygu Becerik