Kore İşçi Partisi 7. Merkezi Ordu Komisyonunun 4. Genişletilmiş Toplantısı, KİP’in kuruluşunun 75. yıldönümü olan bu yılı; kendi kendine yeterek refaha ulaşmaya yönelik yüce Partinin öncülük ettiği çizgisine ve siyasetine uygun bir şekilde, Kore tarzı sosyalizmin geliştirilmesi yolunda çığır açıcı bir aşama olarak yüceltmek için Partinin ve halkın tamamının büyük devrimci ilerlemeye doğru emek harcadığı coşkulu bir dönemde düzenlendi.

Toplantıya KİP’in Başkanlığını ve KİP Merkezi Ordu Komisyonunun Başkanlığını yapan Kim Jong Un kılavuzluk etti.

Toplantıya katılanlar; KİP Merkezi Ordu Komisyonunun üyeleri, Kore Halk Ordu Komitesinin Yönetim Kurulu üyeleri, Kore Halk Ordusunda hizmetlerde ve müfrezelerde yer alan komutanlar ve komiserler, Devlet Güvenliği Bakanlığı’nın komutan subayları, Halk Güvenliği Bakanlığı, Koruma Karargahı ve her kademeden silahlı kuvvet organları ile KİP Merkez Komitesinin ana bölümlerinin yardımcı müdürleri idi.

Toplantıda; devrimimizin gelişiminin bu önemli aşamasında içeride ve dışarıdaki durum karşısında, ulusal savunma kapasitesinin ve caydırıcılığın artırılması için temel gereklilikler göz önünde bulundurularak; ülkenin siyasi istikrarını ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunabilmek için düşman güçlerden gelen ve ısrarcı bir şekilde devam eden büyük veya küçük tüm askeri tehditleri güvenli bir şekilde kontrol altında tutabilmek için; KDHC’nin tüm silahlı kuvvetlerini siyasi, ideolojik ve askeri kabiliyet bakımından daha da güçlendirmeye yönelik atılacak önemli askeri adımlarla teşkilata dair ve siyasi nitelikli önlemler ve bunların şemasal ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği tartışıldı.

Toplantıda Halk Ordusu da dahil olmak üzere tüm askeri kuvvetlerin askeri ve siyasi faaliyetlerindeki sorunlar gözden geçirildi; bunların aşılması ve esaslı bir gelişme kaydedilmesi için yöntemsel konular tartışıldı. Toplantıda tartışılan diğer konular ise yeni birimler oluşturularak ve kendi kendine yeten savunma kapasitesini hızlı bir şekilde artırarak, tehditkar yabancı güçleri askeri bir şekilde caydırma kapasitesini yükseltmek amacıyla, makul olmayan mekanik ve yapısal bozukluklarla temel sorunların gözden geçirilip düzeltilmesiydi.

Toplantı Partinin devrimci askeri çizgisini ve siyasetini doğru bir şekilde yürütmek için bir kez daha farklı sektörlerin karşısındaki görevleri vurguladı.

Ülkedeki askeri güçleri kurmak ve geliştirmek için temel gerekliliklere uygun bir şekilde ülkenin nükleer savaş caydırıcılığının artırılması ve stratejik askeri kuvvetleri yüksek alarm operasyonuna çekilmesi de toplantıda ileri sürüldü.

Kore Halk Ordusundaki topların ateş gücüyle saldırı kabiliyetinin ciddi boyutta artırılması için toplantıda kritik önlemler alındı.

Toplantıda KDHC Merkezi Ordu Komisyonunun başkan yardımcısı seçildi ve toplantı; komisyonun bazı üyelerini görevden aldı, bazı üyeleri için kısmi seçim yaptı.

Ri Pyong Chol, KİP Merkezi Ordu Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Teşkilatlanmayla ilgili konu, silahlı kuvvetlerin kurumlarındaki önemli konumlarda bulunan komutan subayların görevden alınması, başka birimlere aktarılması veya yenilerinin atanmasıyla ilgili toplantıda ele alınacak şekilde ertelendi.

KİP Merkezi Ordu Komisyonu; yüce KİP’in 75. yıldönümü olan bu yılı, hücum atılımında büyük zafer elde edilen ilk yıl olarak yüceltmek için Halk Ordusunun üst komutan subaylarının sergilediği adanmışlığı ve çabaları üstün bir şekilde takdir ederek onların rütbesini yükseltme kararı aldı.

Saygıdeğer Başkan’ın vurguladığı ana düşünce, Halk Ordusundaki tüm seviyelerden parti örgütlerinin ve kurumlarının konsolide edilmesiyle, işlevlerinin ve rollerinin pekiştirilmesiyle ve askeri, siyasi, lojistik, savunma ve diğer tüm işlerde, tüm koşullar altında partinin amacına ve çizgisine uygun bir şekilde hareket edilmesiyle partinin Halk Ordusu’nun üzerindeki yekpare liderliğini tamamen tanınması oldu. Başkan, KDHC’nin silahlı kuvvetlerinin siyasi ve askeri performansında, görevlerinde ve yöntemlerinde her daim dikkat edilmesi gereken temel meseleleri özellikle belirtti.

Başkan; Parti Merkezi Ordu Komisyonunun üzerinde tartışıp karar verdiği yeni askeri önlemler üzerine kararlar, büyük askeri eğitim kurumlarının sorumluluğunu ve rollerini pekiştirmek için makinelerin yeniden düzenlenmesi görevine ilişkin bir karar, güvenlik kurumlarının görevlerini ve misyonlarını gerçekleştirebilmesi için askeri komuta sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin karar ve komutan subayların rütbesinin yükseltilmesi için alınan karar da dahil olmak üzere 7 karar imzaladı.

Devrimci silahlı kuvvetlerin kabiliyetlerinin tüm yönlerden artırılması ve KİP’in olağanüstü ordu kurma fikrinin ve stratejik planının önderliğinde kurulan yenilmez ordunun gücüne dayanarak Juche devrimci davasının başarılı ilerleyişinin daha da güçlü bir şekilde ileriye çekilmesi için sağlam bir temelin oluşturulması bakımından, Kim Jong Un tarafından toplanan ve yürütülen Kore İşçi Partisi 7. Merkezi Ordu Komisyonunun 4. Genişletilmiş Toplantısı, çok önemli bir tarihsel dönüm noktası oldu

*KİP: Kore İşçi Partisi

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)

Çeviri: Duygu Becerik