KİP Genel Sekreteri Kim Jong Un, KİP Sekizinci Kongresinde Kapanış Konuşması Yaptı

Pyongyang, 13 Ocak (KCNA) –  Kore İşçi Partisi (KİP) genel sekreteri Kim Jong Un, KİP’in Sekizinci Kongresinde kapanış konuşması yaptı.

Kapanış konuşmasının tam metni aşağıdadır:

Sevgili delegeler,

Partimizin güçlenmesi ve gelişmesi ve bize özgü tarzda sosyalizmin kuruluş sürecinde çok önemli bir dönemde toplanan Kore İşçi Partisi Sekizinci Kongresi, tüm delegelerin yüksek coşkusu sayesinde gündem ve çalışmalarını tamamlamaktadır.

Kongre süresince tüm delegeler, en yüksek düzeyde Parti bilinci ve en yüksek sorumluluk duygusu ile konuların tartışılmasında samimiyetle yer almış, olumlu yapıcı görüşlerini sunmuş ve görüşlerinde mutabakata varmış, böylece işleyen; savaşan ve ilerleyen Partimizin militan özelliklerine tam anlamıyla ortaya koymuştur.

Şimdiye kadar Kongre dahil olmak üzere Parti çapında birçok önemli siyasi toplantı yapıldı ve katılımcılar, Parti Merkez Komitesinin politika ve fikirlerini aldıklarında her seferinde büyük bir coşku gösterdiler; ancak ilk kez Sekizinci Parti Kongresinde bu şekilde, katılım için tüm katılımcıların bu kadar hevesle ilgi gösterdiğini ve konuların tartışılmasına yoğunlaştığını görüyorum.

Her delege, devrimci çalışmamızın başarısı ve başarısızlığı ve kendilerinin ve çocuklarının kaderiyle birleştirerek, beyinlerini yoğun bir şekilde çalıştırarak ve sorunlar üzerinde endişeli hissederek tartışılan tüm konuları olumlu ve ciddi bir çalışma yaptı ve kongrenin yoğun çalışmasına coşkuyla katıldı.

Kongreyi izleyen milyonlarca Parti üyemizin ve on milyonlarca insanın beklentilerinin ve umutlarının her zaman bilincinde olan, devrimci çalışmanın ilerlemesi ve gelişmesi için birlikte ağır sorumluluklar üstlenen tüm delegeler tüm enerjilerini; mücadelemiz, stratejimiz ve taktiklerimiz için en doğru ve güçlü rotayı saptamaya adadılar. Bu beni çok etkiledi ve çok cesaretlendirdi, bunun için çok minnettarım.

Sekizinci Parti Kongresi tarafından belirlenen devrimci hat ve acil mücadele planları, tüm Parti üyelerine ve insanlara geleceğimiz için büyük bir umut aşılayacak; halk kitlelerine yeni bir mücadele ve üstün başarılar için ilham verecek; Partimizi örgütsel ve ideolojik olarak güçlendirmek ve genel devrim ve kuruluşta önderlik kapasitesini geliştirmek daha da kararlı bir dönüş yaratacaktır.

Sayın delegeler,

Mevcut Sekizinci Parti Kongresi, tek bir ideoloji ve amaç üzerinde sağlam bir şekilde birleşen ve çeşitli zorlukların ve çetin sınavların karşısında bile kesintisiz bir ilerleme kaydeden, yeni bir mücadele hedefine doğru atılan Partimize ve halkımıza özgü birliğin ve devrimci tutkunun gücünü bir kez daha sıkı bir şekilde gösterdi.

Tüm Parti üyeleri, askeri personeli ve halk, Sekizinci Parti Kongresini savunmak için işyerlerinde ve görevlerinde büyük çaba sarf ettiler ve çalışmalarının eşi benzeri görülmemiş derecede başarılı sonuçlarıyla Parti kongresine yönelik coşkulu destek ve beklentilerini dile getirdiler.

Kongre adına, Sekizinci Parti Kongresi’nin başarısını garantiye almak için tetikte olan tüm Parti üyelerine, halka ve askeri personele; sınırsız bağlılık ve devrimci ruhu sergiledikleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın delegeler,

KİP’in Sekizinci Kongresi; büyük Kimilsungizm-Kimjongilizmin bayrağını her daim göklerde dalgalandıran devrimcilerin, zafere yönelik özgüven ve cesaret ile, bize özgü sosyalizm tarzının refahını ve gelişimini elde etmek için sağlam iradesini gösteren bir mücadele ve ilerleme kongresi niteliğini taşıyor.

Kongre, yurtiçi ve yurtdışındaki durumlardaki ince değişikliklerin ve devrimimizi etkileyen öznel ve nesnel çevrenin detaylı analizini yaptı ve son beş yılın çalışmasını doğru bir şekilde değerlendirdi. Bu doğrultuda, yeni çevreye ve devrimci duruma dayanarak, ulusal ekonominin temellerini yeniden düzenlemek ve geliştirmek, devlet ve sosyal sistemi güçlendirmek için bilimsel ve doğru stratejik ve taktik politikalar ortaya koydu ve böylece Partinin ve devletin genel çalışmasının ilerleyeceği yolu açıkça gösterdi.

Bunun ilerlememiz için yeni bir itici güç sağladığına ve açık bir dönüm noktası oluşturduğuna ve bu nedenle bu kongrenin kutsal davamızı güçlü bir şekilde ilerletmede bir dönüm noktası oluşturduğuna inanıyorum.

Partimizin Sekizinci Kongresi, Partimizin güçlenmesi ve gelişmesinde de büyük önem taşımaktadır.

Partimizi güçlendirme ve geliştirme sürecinde bir başka büyük süreçten geçtikten sonra, artık mücadelemizde her zamankinden daha fazla özgüven ve gurur duyuyoruz ve kendimize yüklediğimiz sorumluluğun önemini bir kez daha derinden hissediyoruz.

Bir Parti kongresinin kararları, Partimizin bize özgü sosyalizmin kuruluşunda yeni bir zafere ulaşma stratejisi ve taktikleridir; Kore İşçi Partisinin devrim ve halk için verdiği bir taahhüttür ve aynı zamanda büyük halkımızın Parti Merkez Komitesine verdiği yüce bir emirdir.

Parti üyelerimiz ve bu kongredeki delegelerimiz, Parti kongre kararlarını böylesi asil bir yaklaşımla ele almalı; alınan kararları ciddiyetle ve onurla kabul etmelidir.

Sosyalist davanın geleceği, ulusal ekonomik kalkınma için beş yıllık plan da dahil olmak üzere, bu Parti kongresinin belirlediği görevlerin nasıl yerine getirileceğine bağlıdır.

Devrimimizde bir başka yükseliş yakalamak, halkımıza mümkün olan en kısa sürede daha iyi ve daha istikrarlı yaşam koşulları ve çevre sağlamak için Parti kongresinin belirlediği bu çok önemli görevleri koşulsuz olarak baştan sona yerine getirmeliyiz.

Parti kongresinin belirlediği mücadelenin hedef ve görevlerini eksiksiz bir şekilde kabul etmek için tüm Partiyi kapsayan çalışmayı, Parti kongresinin kararlarını uygulamak için düzenlemeli ve sosyalist kuruluşu yeni bir aşamaya taşımak için kararlı bir mücadele vermeliyiz.

Bu nedenle her düzeyden Parti örgütleri; halkı Parti kongresinin belge ve kararlarıyla sağlam bir şekilde silahlandırmak için yoğun çalışmalar düzenlemeli, etkili tartışmalar yürütmeli, bunları uygulamak için örgütsel ve siyasi çalışmalar yapmalı, ayrıntılı taktikler geliştirmeli ve Parti kongresinin kararlarını uygulamak için sıkı bir mücadele vermeli.

Tempoyu belirleyen rolleriyle diğerlerini yeni mucizevi başarılara götürmek için önce Parti üyelerini harekete geçirmeli ve Parti kongresinin kararlarını uygulama çabalarına tüm birimlerin ve tüm ülkenin katılmasını sağlamalıdırlar.

Yeni revize edilen Parti Kurallarına ilişkin Parti çapında bir çalışmanın örgütlenmesi gerekmektedir ve Parti örgütleri ile üyeleri; Parti Kurallarında öngörülen normlara Parti çalışmasının her sürecinde ve yaşamlarında tam olarak uyulacak bir ortam oluşturmalıdır.

Sayın delegeler,

Sayısız sınav ve zorluk hala karşımızda ve bizi bekliyor; ancak kararlılığımız mutlaktır ve geleceğimiz umut vericidir.

Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Partimiz, önce halk ilkesine sonsuz bir şekilde sadık kalacak ve sosyalist kuruluşta yeni bir zafere ulaşmaya devam etmek için elinden geleni yapacaktır.

Büyük Kimilsungizmi-Kimjongilizmi her daim muzaffer bayrağı olarak havada tutan KİP, devrime ve kuruluşa doğru bir şekilde önderlik ederken ve Parti ve kitlelerin tek yürek birliğinin yenilmez gücü varken, devrimimiz her türlü zorluğun üstesinden gelerek istikrarlı bir ilerleme kaydedecektir.

Sosyalist davanın zaferine; Juche’nin devrimci davasına güçlü bir güven duyarak ve Parti Merkez Komitesi etrafında kaya gibi sağlam bir şekilde toplanarak, devrimin taze zaferine doğru dinamik bir şekilde ilerleyelim.

Tüm Parti üyelerinin, diğer tüm insanların ve askeri personelinin yüksek mücadele verimi, birlik gücü, olağanüstü vatansever coşkusu ve yılmaz azmi sayesinde; bu kongrenin ortaya koyduğu mücadele stratejisi ve politikalarının başarılı bir şekilde yürütüleceğine ve kendi tarzımızda sosyalizmin kuruluşunda çığır açan bir ilerleme sağlanacağına yönelik inancımın tam olduğunu belirterek; Kore İşçi Partisi Sekizinci Kongresinin sona erdiğini ilan ederim.

Çeviri: Reşat Onur Kurt – Duygu Becerik – Öznur Çetin