Başkan Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi (KİP) 8. Kongresi’nde açılış konuşması yaptı.

Konuşmanın tam metni aşağıdaki gibidir:

Sayın delegeler,

Milyonlarca Partili üyemizin samimiyetle hazırlıklarını yaptığı, yurtseverlik ve sadakatle yanan kalpleriyle dört gözle bekledikleri Kore İşçi Partisi’nin Sekizinci Kongresi, devrimimizin gelişimi için önemli ve can alıcı bir zamanda toplandı.

Birincisi, sizlerin, sevgili delegelerin ve ülkedeki diğer tüm Parti üyelerinin, insanların ve hizmet personelinin sınırsız sadakatinin bir yansıması olarak, Kore İşçi Partisi’nin kurucusu ve kurucusu ve Partimizin, devletimizin ve halkımızın ebedi önderleri, büyük Yoldaşlar Kim Il Sung ve Kim Jong Il’e asil saygıyı ve en büyük şerefi sunuyorum.

Sayın delegeler,

Partimizin ve tüm halkımız, Kore İşçi Partisi Yedinci Kongresi’nin sosyalist kuruluş için ortaya konulan acil hedeflere ve görevlere ulaşmak için yeni bir ilerleme başlatmasının üzerinden beş yıl geçti.

Bu dönemde eşi görülmemiş, en kötü sınavlar, devrimimizin ilerleme yoluna büyük engeller koydu, ancak Partimiz savaş programlarını uygulamaya yönelik ısrarlı ve isabetli pratik faaliyetlerle büyük başarılar elde etti.

İncelenen dönemde iç gücümüz daha da genişledi ve güçlendi; ülkenin dış prestiji önemli ölçüde arttı. Bu, sosyalist kuruluş için yeni bir yükseliş döneminin, devasa bir dönüşüm döneminin geldiğinin açık bir işaretidir.

KİP Yedinci Merkez Komitesi’nin geçen yıl Ağustos ayında yapılan Altıncı Genel Kurul Toplantısı, gelişen devrimimizin yeni eğilimine ve hüküm süren nesnel ve öznel durumların taleplerine ilişkin derinlemesine bir analiz ve yargıya varmış ve KİP’in bu kongresini toplama kararı almıştır.

Kongrenin günümüzün zorlu koşullarında toplanması, iç ve dış durumların değişimi ve gelişimi üzerinde ve bir sosyalist iktidar partisi olan Partimizin gelecekteki mücadelesi üzerindeki etkisi açısından büyük önem taşıyan kayda değer bir siyasi olaydır.

Bu kongrenin yapılmasına ilişkin karar kamuoyuna açıklandığında, büyük bir duyguyla yutulan ülke çapındaki tüm insanlar onu sıcak bir şekilde destekledi ve davamıza düşman olan ve ilerlemesini kontrol altına almak için teşebbüs eden her renkten gerici güçlere büyük bir darbe indirdi.

Bunun nedeni, KİP’in en üst düzey toplantısının, devrimi başka bir zafer aşamasına götürme kabiliyetine olan kesin özgüveninin bir ifadesi olması ve onun ateşli iradesinin ve devletin geleceğini omuzlayarak, sorumluluklarını ve görevlerini tam olarak yerine getirerek halkın büyük güven ve beklentilerini ciddiyetle karşılama taahhüdünün bir göstergesini oluşturmasıydı.

Partimiz Merkez Komitesi, bu kongreyi bir çalışma, mücadele ve ilerleme kongresi yapacağını yurt içinde ve yurt dışında açıkça ortaya koydu.

Bu, Parti üyelerine ve diğer insanlara, inceleme altındaki dönemde çalışmalarını sıkı bir şekilde gözden geçireceğine, sosyalizm tarzımızı inşa etmede yeni zaferler elde etmek için doğru yönelim ve mücadelenin görevlerine bir kez daha açık bir şekilde karar vereceğine ve bunun için önemli önlemler alacağına dair bir vaatti.

Partimizin devrimci mücadele ve kuruluş çalışmalarında elde ettiği başarılar, son beş yıldır çetin ama görkemli olan mücadelede hiçbir zaman küçük olmuyor.

KİP, Yedinci Kongresi’nin ardından milletimizin 5000 yıllık tarihinde kayda değer mucizevi zaferlere ve olaylara imza atarak, nesilden nesle ülkenin ve halkın kaderini güvenilir bir şekilde savunmak için kesin bir garanti sağladı ve eşzamanlı olarak üzerine ekonomik kuruluşu teşvik edecek ve insanların yaşam standartlarını iyileştirecek anlamlı temeller kurdu ve değerli başarılar elde etti.

Bununla birlikte, Ulusal Ekonomik Kalkınma için Beş Yıllık Stratejiyi uygulama dönemi geçen yıl sona ermesine rağmen, neredeyse tüm sektörler belirlenen hedeflerin çok gerisinde kaldı.

Sosyalist kuruluşta yeni ve devamlı zaferlere ilerleme amaçlı çabalarımızı engelleyen çeşitli iç ve dış zorluklar hala mevcut.

Mevcut çeşitli zorlukları azami kesinlik ve hızla aşmanın anahtarı, her açıdan kendi gücümüzü, iç gücümüzü pekiştirmemizde yatmaktadır.

Hataların nedenini nesnel koşullarda değil öznel koşullarda bulma ve tüm sorunları motive edici gücümüzün rolünü artırarak çözme ilkesinden hareketle, mevcut kongre, gözden geçirilen dönemde yaşadığımız deneyimler, aldığımız dersler ve yaptığımız hatalar üzerine kapsamlı ve derin bir analiz ve yargılama yapacak ve bu temelde mücadelenin, başarabileceğimiz ve başarmak zorunda olduğumuz bilimsel amaçlarını ve görevlerini belirleyecektir.

Şimdiye kadar elde ettiğimiz başarılar bizim için paha biçilemez; biriktirdiğimiz acı dersler de öyle.

Tüm bunlar altınla bile değişilemeyecek şeylerdir ve gelecekte yeni zaferler elde etmek için değerli varlıklar oluşturur.

Kan ve ter pahasına kazandığımız zaferleri ve başarıları daha da ilerletmeli ve genişletmeli, acı derslerin tekrarlanmasını engellemeliyiz.

Özellikle, ele alınmazsa, daha büyük engellere ve tökezleyen engellere dönüşecek olan hataları fark edecek kadar cesur olmalı ve tekrarlarına karşı kararlı önlemler almalıyız.

Bu kongre, bu cesaret ve taahhüt temelinde toplanmıştır.

Mücadele kongresi olan Sekizinci Parti Kongresi çalışmalarını esaslı bir şekilde yerine getirir ve doğru bir çizgi, stratejik ve taktik politikalar ortaya koyarsa, Kore devrimi yeni bir sıçrama ve yükseliş çağını karşılayacaktır.

Ayrıca, KİP’in ulusal refah ve halkın mutluluğunu sağlama mücadelesi, bir dönüm noktası olarak kongre ile yeni bir aşamaya geçecektir.

Sayın delegeler,

Bu kongreyi çalışma, mücadele ve ilerlemeye yönelik önemli bir kongre haline getirmek için, KİP Merkez Komitesi son dört ayda aşağıdaki konulara odaklandı.

İlk olarak, Yedinci Parti Kongresi kararlarının nasıl uygulandığına dair kapsamlı, üç boyutlu ve ayrıntılı bir analiz ve inceleme yapma ve gelecekteki ilerleme ve gelişme için deneyimler ve dersler çıkarma çalışmalarını yürüttü.

Bu amaçla, Parti Merkez Komitesi, kalıcı olmayan bir merkezi teftiş komitesi oluşturdu ve buradaki gerçek durumları öğrenme ve Parti üyesi olan ve sahada çalışan işçilerin, çiftçilerin ve aydınların görüşlerini dikkatle dinleme göreviyle alt birimlere gönderdi.

Kalıcı olmayan merkezi teftiş komitesi, ekiplerini illere sevk etme ve oradaki mevcut durumları kavrayıp yön ve sektöre göre bakanlıklara ve merkez kuruluşlara sevk ederek, hızlı, kapsamlı ve detaylı teftişler yapacak şekilde çalışmalarını yürütmüştür.

Ekipler, Yedinci Parti Kongresi kararlarının uygulanmasında neyin yanlış olduğu, neyin ihmal edildiği, neyin karlı veya biçimsel bir şekilde uygulandığı ve eksikliklerin olup olmadığı, eksikler varsa nedenleri nelerdi ve Parti rehberliğindeki kusurlar nelerdi soruları da dahil olmak üzere fiili durumun tüm yönlerini derinlemesine inceledi.

Parti kongresinin hazırlandığı günlerde, Parti Merkez Komitesi ve ülke çapındaki diğer Parti örgütleri, Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosuna ve kongre raporlarının hazırlık komitesine, son beş yıldaki çalışmalarının raporlarını, gelecekteki mücadele hedefleri ve planları hakkında yenilikçi ve ayrıntılı görüşleriyle birlikte sundu.

Bu esnada, kitlelerin mükemmel öğretmenler olduğuna dair paha biçilmez gerçeği bir kez daha teyit ettik ve kongrenin hazırlanmasında Parti örgütlerinin ve üyelerinin görüşlerini dikkate almaya karar vermemizin gerçekten doğru olduğuna ikna olduk.

Yaptığımız şey, bu kongreyi hem ismen hem de gerçekte devrimci ve militan hale getirmede büyük önem taşıyor; burada tüm Parti üyelerinin genel iradesi somutlaşacak ve Kongre tarafından alınacak kararlar tüm Parti için bir örgütsel iradeye dönüşecek.

Parti kongresi hazırlıklarının bir parçası olarak, Partinin son beş yıldaki mali durumunu masaya yatırdık, gözden geçirdik ve bunları iyileştirmeye yönelik tedbirler üzerine çalışmalar yaptık.

Mevcut gerçekliğe uymayan, geçmişin veya başkalarının modası geçmiş mekanik bir tekrarı olan Parti Kurallarındaki sorunları, gelişen devrimin gereklerine ve Juche odaklı bir parti kurma ilkelerine uygun olarak düzeltmeyi amaçlayan derin bir çalışma yaptık.

Ayrıca, KİP’in Yedinci Merkez Komitesi’nin önderlik organı üyelerinin çalışmalarını kapsamlı bir şekilde inceledik ve Parti ve devrimi güçlendirmeye ve geliştirmeye ne kadar katkıda bulunduklarını değerlendirdik.

Bu Parti kongresinin öncesinde, temel Parti örgütleri; bölge, il ve ilçe Parti komiteleri ve ikincisiyle aynı işlevleri yerine getiren Parti komiteleri, kendi önderlik organlarının çalışmalarını etkili bir şekilde gözden geçirerek, gelecekte Parti kongresi kararlarının uygulanmasında temel rol oynayabilecek Parti üyelerinin seçilmesine özen göstererek seçim için başarılı toplantılar düzenlediler.

Kore devrimi için yeni bir mücadelenin önündeki yolu aydınlatacak olan Sekizinci Parti Kongresi için, tüm Parti üyeleri ve ülke çapındaki diğer tüm insanlar, atılım elde etmek için cepheden bir hücum yoluyla büyük ve kutlu bir olay olarak Partinin kuruluşunun 75. Yıldönümünü kutladıktan sonra 80 günlük sadakat kampanyasından birlik olarak çıkıp, büyük bir başarıya imza attılar.

Kongre öncesinde onurlu Partilerine şan ve güç katmak için samimi çaba sarf eden Parti üyelerimizin ve halkın yüksek siyasi gayreti, bugün dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayacak olağanüstü devrimci ruhlarının bir patlamasıdır.

Geçen yıl oldukça zor bir yıldı; tarihte benzeri görülmemiş ölçüde uzun süren dünya halk sağlığı krizi koşullarında, inatla zorlukların üstesinden gelerek, eylemde tüm insanların bilinç birliğini koruyarak ve bunu bir vatansever olarak görerek bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde tutarlı bir şekilde istikrarlı bir durum sağlamışlardır. Bunu kendilerine düşen bir görev olarak kabul edip doğal afetlerden kurtulma mücadelesinde de ayaklandılar ve ülkenin farklı yerlerinde 20.000’den fazla yeni görkemli ev inşa ettiler. Bu büyük başarı, Partimizin mücadele tarihinde bir başka gururlu sayfa olarak yer aldı.

Ayrıca parti üyelerimiz ve hayatın her kesiminden diğer emekçiler, ülke çapında birçok mücadele cephesinde eriştikleri değerli başarılarla dolup taşan raporları Parti Merkez Komitesi’ne gönderdiler.

Çok sayıda güçlüğün üstesinden gelmek için çetin mücadelenin alevleri içinde Parti etrafında birleşirken üst düzey bir irade göstererek, ateşli bir vatanseverlik ve büyük zaferle Partinin Sekizinci Kongresi’ni sıkı bir şekilde savunan tüm Parti üyelerine, halka ve askeri personele yürekten teşekkürlerimi ve militan selamlarımı iletmek istiyorum.

Ve ben bu görkemli podyumdayken, Japonya’daki Kore Sakinleri Genel Birliği de dahil olmak üzere denizaşırı yurttaşlarımızın oluşumlarına ve diğer tüm denizaşırı yerlerde bulunan yurttaşlarımıza içten selamlarımı göndermek istiyorum.

Kore İşçi Partisi Sekizinci Kongresi adına, değerli yaşamlarını Partinin gelişmesine, ülkenin refahına, halkın mutluluğu ve genç nesillerin geleceğine adayan, burada bulunamayan unutulmaz silah arkadaşlarımızı, devrimci yoldaşlarımızı derin bir saygıyla anarak, tüm yurtsever şehitlere saygılarımı sunuyorum.

Sayın delegeler,

Şimdi bu önemli mekanda oldukça mühim ve kritik bir anda, çok şerefli ve kutsal bir görev ile toplandık.

Paektu Dağı’nda başlayan Juche’nin devrimci davasına bir başka yeni zafere önderlik etmek ve şanlı Kore İşçi Partisi’nin 75 yıllık iktidar tarihini 80 yılına sıkı bir şekilde bağlamak için büyük bir dönüm noktasındayız; Kore İşçi Partisi’nin milyonlarca üyesinin ve on milyonlarca Korelinin kaderini, geleceğini, becerikliliğini ve bilgeliğini temsil ediyoruz.

Hepimize; ülkemizi daha güçlü ve zengin kılmak, ağır zorluklar ve istikrarsızlıklarla dolu bu dünyada halkımıza mutluluğa giden bir kısayol sunmak gibi önemli bir görev emanet.

Şu anda, son beş yılın devrimci çalışmalarını gözden geçirecek, mücadele ve yeni bir yol açmak için geliştirilecek politikaların stratejik ve taktik hatlarını belirleyecek olan bu kongre için tüm Parti üyelerinin ve ülke genelindeki tüm halkın ilgisi, beklentileri ve ümidi çok büyük ve yüksek.

Partiyle her zaman kaderini paylaşan, Partiye mutlak güven ve destek veren, Sekizinci Kongreyi özverili ve fedakar çabalarla savunan halkın büyük güven ve beklentilerini karşılamak için kongre çalışmalarında en yüksek sorumluluk duygusunu ve tutkuyu göstermeliyiz.

Bu kongreye, Yedinci Parti Merkez Komitesi’nin önderlik organının 250 üyesi ve Parti’nin her düzeyindeki örgütler tarafından seçilen 4.750 delege katılıyor.

Bunların arasında, 1.959 Parti ve siyasi işçi delegeleri; 801 devlet idari ve ekonomik görevlileri delegesi; 408 hizmet personeli delegesi; 44 işçi örgütleri yetkilileri delegesi; bilim, eğitim sektörlerinde görevli 333 temsilci; halk sağlığı, sanat, edebiyat ve kitle iletişim araçları ve saha çalışmasına katılan Parti üyelerinden oluşan 1.455 delege var.

Bunlardan 501’i kadın delegeler ve onlar, delegelerin yüzde onunu oluşturuyor.

Kongrede 2.000 gözlemci hazır bulunmaktadır.

Kore İşçi Partisi’nin kutsal tarihinde sekizincisini oluşturan bu kongreye katılan tüm katılımcılar adına, mevcut kongrenin büyük Yoldaşlar Kim Il Sung ve Kim Jong Il’in devrimci fikirlerine ve davasına tamamen sadık kalacağına dair ciddiyetle söz vererek,

Bu kongrenin; Partimizi güçlendirme ve geliştirme mücadelesinde sosyalist davayı gerçekleştirme, ulusal gücü inşa etme ve halkın yaşam standartlarını iyileştirme yolunda radikal bir sıçrama yapmada bir basamak ve tarihi bir kilometre taşı olarak hizmet edeceğine tamamen ikna olmuş ve

Tüm delegelerin samimi, sorumlu ve etkin bir tavırla kongreye katılacağını umarak,

Kore İşçi Partisi’nin Sekizinci Kongresinin açıldığını ilan ediyorum.

Çeviri: Can Becerik – Duygu Becerik