Pyongyang, 14 Ağustos (KCNA) – Kore İşçi Partisi (KİP) 7. Merkez Komitesinin Siyaset Bürosunun 16. toplantısı, 13 Ağustos’ta KİP Merkez Komitesi binasında düzenlendi.

Toplantıya Kim Jong Un başta olmak üzere başbakanlık heyeti üyeleri ve KİP Merkez Komitesi Siyaset Bürosu yedek üyeleri katıldı. Parti merkez komitesinin çeşitli birimlerinden, bakanlıklardan, silahlı kuvvetlerin organlarından ve Merkezi Acil Salgınla Mücadele Karargahından yetkililer toplantıya gözlemci olarak katıldı. Toplantıyı Kim Jong Un yönetti.

Toplantıda, ilgili tedbirleri inceleyip tartışmadan önce, selden kaynaklanan zararların giderilmesi ve tüm çabaların birleştirilerek insanlara stabil yaşam koşullarının mümkün olan en kısa zamanda sağlanması; dünya kamu sağlığı krizi karşısında devlet acil durum salgınla mücadele sisteminin daha sıkı bir şekilde sürdürülmesi, salgınla mücadele çalışmalarının düzenli yönetim sisteminin geliştirilmesi, Kaesong şehri dahil olmak üzere cephe hattındaki bölgedeki karantinanın kaldırılması; Parti Merkez Komitesine yeni bir birim eklenmesi, Parti’nin kuruluşunun 75. yıldönümünün görkemli bir şekilde kutlanması için devletin etkinlik hazırlıklarının incelenmesi konuları konuşuldu ve karara bağlandı.

Yakın zamanda yaşanan feci derecede yoğun yağmurların ve sellerin sebebiyet verdiği zararlara ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

Yağmurlu dönemde Kangwon, Kuzey ve Güney Hwanghae illeri ve Kaesong şehri dahil ülke çapında 39.296 hektarlık alanda yetiştirilen mahsuller telef oldu; en az 16,680 konut ve 630’dan fazla kamu binası yıkıldı ya da suya gömüldü; çok sayıda yol, köprü ve demiryolu hattı kısımları yıkıldı, bir enerji santralinin barajlarından biri çöktü ve yerli ekonominin çeşitli sektörlerinde birçok ağır zarar kaydedildi.

Toplantıda Kangwon ili Kimhwa, Cholwon, Hoeyang ve Changdo ilçelerindeki ve Kuzey Hwanghae ili Unpha ile Jangphung ilçeleri dahil ağır zarar gören bölgelerdeki yurttaşların tahliye alanlarında yaşadıklarından ve ağır bir acı çektiklerinden özel olarak bahsedildi.

Sel baskının sebebiyet verdiği zararlar hakkında genel durum üzerine bilgilendirmede Başkan, selden zarar gören insanların hem geçici konutlarda yaşadıkları için hem de evleriyle aile eşyalarını kaybettikleri için büyük acı çektiklerini söyledi. Partimizin onların hayatları için sorumluluk taşıması gereken kritik bir süreçten geçtiğimizi, onların acısını paylaşmak ve bu acıları giderebilmek için onlarla daha yakın olmamız gerektiğini içtenlikle dile getirdi.

“Devletimiz iki güçlükle karşı karşıya: dünyayı saran kamu sağlığı krizi ile topyekun baş etmek için salgınla mücadele çalışmalarının yürütülmesi ve beklenmedik ani doğal afet” diye belirtti Başkan, bu iki krizi aynı anda aşabilmek için Partimizin ve hükümetin doğru yönde politikalar oluşturması ve üç boyutlu ve hücum kampanyasında mükemmel bir öncülük göstermesi gerektiğini vurguladı.

Devlet acil durum salgınla mücadele çalışmaları ne kadar uzun sürerse sürsün ve bu yolda ne kadar çok engel ve zorluk bulunursa bulunsun, hızlı bir şekilde örgütlenme ve gerekli tüm önlemleri alma ihtiyacının altını çizerek tüm Parti örgütlerine ve tüm kademelerdeki idari mercilere görevlerini harfiyen yerine getirmeleri için çağrıda bulundu.

Sel baskınından etkilenen insanların Parti’nin 75. yıldönümünü evsiz bir şekilde kutlamalarına müsaade edemeyeceklerini dile getiren Başkan, daha erken bir tarihte sel baskınının yarattığı zararları ortadan kaldırmak ve insanların hayatını normale döndürmek için farklı birimlere görevler verdi. Görevlerin yerine getirilmesi için detaylı açıklamalar yaptı.

Başkan, sel baskını zararlarının giderilmesi, doğal afetin zararlarının inşaatla telafi edilmesiyle ve yaşam koşullarının eskiye döndürülmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini; Parti’nin kuruluşunun 75. yılının, halk için sahici bir bayram ve düşüncede birliği sağlamlaştıran devrimci bir bayram olarak kutlanması için önemli bir siyasi iş olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Selden zarar gören bölgenin sadece orada yaşayan halkın istekleri ve arzularını karşılayacak şekilde toparlanmasının yetmeyeceğini; ayrıca zamanımızın yüksek standartlarına uygun, sakinlerin görüşlerine dayanarak uygun yerlerde kaliteli inşaatlar yapılmasını, böylece gelecekte doğal afet ve sel baskını yaşansa da herhangi bir zarar oluşmamasının sağlanması gerektiğini vurguladı

Kötü virüsün dünya çapında yayılmasının daha da kötü hale geldiği bu durum, bizim sadece sel baskını zararları için dışarıdan yardım almamızı engellemiyor; aynı zamanda sınırlarımızı kapatmamızı ve katı bir şekilde salgınla mücadele çalışmaları yürütmemizi gerektiriyor dedi; selin vurduğu yerlerdeki sakinler ve rehabilitasyon işi için harekete geçenler arasında, salgınla mücadele kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin engellenmesi için bilgilendirme çalışmalarının iyi bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ekledi.

Etkin bir rehabilitasyon inisiyatifi ile, halkın acılarını ve sıkıntılarını paylaşan ve halkı, bu acıları ortadan kaldırarak koruyan Partimizin pratikteki devrimci niteliğini, sosyal sistemimizin avantajlarını göstermeliyiz, dedi. Partinin, halk karşısında kendini utandırmaması için kutsal görevini yerine getirmesi ve halkın güveninin ve beklentisinin karşılığını göstermesi gerektiğini tekrar tekrar vurguladı.

KİP MK Siyaset Bürosu ile birlikte KİP Merkez Komitesi, Parti Merkez Askeri Komisyonu ve Devlet İşleri Komisyonu ortak emri ile sel baskını zararlarının giderilmesi işlerinin çoğunun tamamlanması ve insanların yaşam koşullarının istikrara kavuşturulması için acil görevlerin 10 Ekim’e kadar bitirilmesi, bunun da birlik üzerinde kurulan Parti önderliğine sadık insanların ve ordunun koordine çalışmasıyla başarılması için karar vermesi teklifinde bulundu.

Bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda, acil durum salgınla mücadele çalışmalarının bir süre daha devam edeceği anlaşıldığından ülke çapında düzenli salgınla mücadele sistemleri kurulması yeni makinelerin tanıtılması mevzusu üzerinde uzlaşıldı. Yeni makinelerin doğru bir şekilde kullanılması için yetkilendirilme ve yetkililerin sorumluluğu ile rollerinin arttırılması konusu gündeme geldi.

Toplantıda alınan bir diğer karar da, profesyonel salgınla mücadele örgütlerinden birinin bilimsel doğrulaması ve garantisi üzerine cephe hattı bölgesinde yaşanan acil durumu takiben 24 Temmuz’dan itibaren Kaesong dahil cephe hattı bölgesinde uygulanan karantinanın kaldırılması oldu.

“Cephe hattı bölgesinde 20 günü aşkındır devam eden karantinadan sonra kanıtlanmıştır ki salgınla mücadele çalışmalarının durumu korunmuştur ve istikrarlı kontrol sağlanmıştır.” diyen Başkan, Parti Merkez Komitesi adına; bölge sakinlerine karantina altında yaşamanın zorluklarına rağmen Partinin ve hükümetin aldığı önlemlere sadık kaldıkları için teşekkür etti; askerlere, kamu güvenliği yetkililerine, güvenliklere ve İşçi-Köylü Kızıl Muhafızlarına da yoğun yağışlara ve bunaltıcı havalara rağmen bölgeyi karantina altına alma görevlerini sorumlu bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca KİP 7. MK’sinin 5. Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda KİP’in kuruluşunun 75. yılı için devlet kutlama etkinliklerinin hazırlıklarının hangi aşamada olduğuna yönelik rapor sunuldu, her bir etkinlik için hazırlık sırasında ortaya çıkan sorunlar kontrol edildi ve KİP’in kuruluşunun 75. yılı için harika bir hediye olacak büyük siyasi festivalin kendine özgü bir nitelikte olması ve tüm aşamalarda hazırlıkların en iyi şekilde yapılması için gerekli önlemler alındı.

Parti Merkez Komitesinde yeni bir birim kurulması hususu da bu toplantıda masaya yatırıldı ve bu birimin işlevleri ile rolü belirlendi.

Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu, yeni oluşturulacak birimin; devletin ve halkın saygınlığının ve çıkarlarının korunmasına, toplumun düzenini ve siyasi istikrarını güvenilir bir şekilde desteklenmesine ve sınıf tavrımızla sosyalist kuruluşunun savunulmasına somut katkılar sunacağına yönelik inancını dile getirdi.

Toplantıda örgütsel bir gündem de görüşüldü.

Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu Başkanlık Heyeti üyeleri seçildi.

Kim Tok Hun ve Ri Pyong Chol, Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu Başkanlık Heyetine seçildi.

Toplantıda Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu bir üyesini görevden aldı ve ara seçimle yedek üyeler seçti.

Pak Thae Dok, ara seçimle Parti Merkez Komitesi üyesi ve Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu üyesi olarak seçildi.

Pak Myong Sun ve Jon Kwang Ho, ara seçimle Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu yedek üyeleri olarak seçildi.

Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu tarafından yapılan bir teklifle KDHC Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, KDHC Hükümet Başkanı’nı görevden aldı ve Sosyalist Anayasa ile kendisine tanınan yetkiye dayanarak yeni hükümet başkanını atadı.

KDHC Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kim Tok Hun’u KDHC Hükümet Başkanı olarak atadı.

Toplantıda Parti Merkez Komitesi başkan yardımcılarını seçti.

Kim Jae Ryong ve Pak Thae Dok, Parti Merkez Komitesi başkan yardımcıları olarak seçildi.

Parti Merkez Komitesindeki bazı birimlerin müdürleri görevden alındı ve yeni müdürler atandı.

Kim Jae Ryong, Pak Thae Dok, Pak Myong Sun, Jon Kwang Ho ve Kim Yong Su, Parti Merkez Komitesi birim müdürleri olarak atandı.

KİP il komiteleri başkanları atandı.

Kim Chol Sam, Kuzey Hamyong İl Parti Komitesi Başkanı olarak ve Ri Jae Nam da Nampho Şehri İl Parti Komitesi Başkanı olarak atandı.

Çeviri: Duygu Becerik