Kore İşçi Partisi’nin 7. Merkez Komitesinin 6. Genel Kurulu, 19 Ağustos, Juche 109 (2020) tarihinde toplandı.

Toplantıyı Parti, Devlet ve KDHC Silahlı Kuvvetleri başkanı Kim Jong Un yönetti.

Toplantıda KİP MK üyeleri, yedek üyeler ve Parti Merkez Denetim Komisyonu katılımcılar olarak; Parti Merkez Komitesi birim yetkilileri ise gözlemciler olarak yer aldı.

Toplantıda KİP’in 8. Kongresi’nde ana gündem olarak belirlenecek konular; gelişen devrimimizin ve değişen durumun gerekli kıldığı yeni bir mücadele hattı örme ile yeni stratejik ve taktiksel politikalar oluşturma ve Parti’yi örgütsel ve ideolojik olarak daha da güçlendirme konuları tartışıldı.

KİP Merkez Komitesi Siyaset Bürosu’nun verdiği yetkiyle toplantıyı Başkan Kim Jong Un yönetti ve Başkan, tarihi bir konuşma yaptı.

Başkan konuşmasında, bu yıl farklı bakımlardan beklenmedik ve kaçınılamaz zorluklarla karşılaştığımız öznel ve nesnel koşullar ile Kore Yarımadası’nı çevreleyen bölgedeki durumu analiz etti; tarihi 7. Parti Kongresinden bu yana geçen dört yılda Parti’de ve devlet işlerinde gözlenen başarıları ve yaşanan aksaklıkları değerlendirdi.

Özellikle 7. Parti Kongresinde ortaya koyulan beş yıllık ulusal ekonomik gelişme planının son yılı olan bu yılda ulusal ekonominin çeşitli sektörlerindeki hedeflere ulaşılması ile ilgili kaydedilen başarılar hakkında detaylı bir rapor verdi, sonrasında da sonuçları inceledi.

Parti Merkez Komitesi Siyaset Bürosu’nun 8. Parti Kongresini; 7. Parti Kongresinde alınan kararların uygulanması için yürütülen çalışmalarda karşılaşılan zorlukların ve bu kararlardan sapıldığı durumların kapsamlı, üç boyutlu ve anatomik bir şekilde incelenmesi ve gözden geçirilmesi; devrimimizin önemli bir dönemi olan mücadelenin bu yeni aşamasında Parti’nin ve hükümetin stratejik görevleri üzerine görüşülüp karar verilmesi için toplantıya çağırma teklifinde bulunduğunu belirtti.

Zamanın ve devrimin gelişimini yönlendirmek için Parti çizgisinin, stratejik ve taktik önlemlerin pekiştirilmesi ve bunların uygulanması için lider kadroların düzenlenip güçlendirilmesi amacıyla Parti kongrelerinin, yani Parti’nin yol gösterici en üst organının, düzenli olarak toplanması için çağrıda bulunan Başkan, bu kongrenin işleyişi için önemli esaslar öne sürdü.

8. Kongrenin, bu yıl içinde yapılan çalışmaları ve Parti Merkez Komitesinin değerlendirmeye alınan dönemde yaptığı çalışmaları inceleyeceğini, önümüzdeki yılın çalışmalarının yönlendirilmesi dahil ulusal ekonomik gelişme için yeni bir 5 yıllık plan oluşturacağını dile getirdi.

8. Kongrenin; mücadele, çalışma kongresi ve Parti çalışmalarını detaylı bir şekilde değerlendiren kongre olması gerektiğini vurgulayarak kongrede görüşülecek gündem maddelerini ve kongre hazırlıkları esnasında ortaya çıkan sorunları detaylı bir şekilde açıkladı.

Başkan, tüm kademelerdeki Parti örgütleri, karar organları ve silahlı kuvvetlerin organları dahil bütün sektörlerin ve birimlerin; Parti’nin temel hattından, politikalarından ve kararlarından sapmaması için, çalışmaların sonuçlarını düzenli bir şekilde ve zamanında özetlemesi gerektiğinin altını çizdi. Onların ayrıca başarıları teşvik etmeleri ve ilerletmeleri, zorlukları aşmaları ve yanlışları düzeltmeye yönelik önlemleri en hızlı şekilde almaları gerektiğini; böylece devrimin ilerlemesinde ve Parti’nin kuruluşunda ve güçlendirilmesinde yeni gelişmeler kat edilmesini söyledi.

Başkan tüm katılımcılara, bu yılkı Parti Siyaset Bürosu toplantılarında ortaya koyulan ana görevlerle yapılacak atılıma yönelik hücumun gerekli kıldığı iç potansiyeli geliştirme çalışmalarını ve motivasyon gücünü ileriye çekme suretiyle KİP 8. Kongresini büyük siyasi hevesle ve parlayan emek başarılarıyla karşılamaları çağrısında bulundu.

Başkan, bu toplantıda KİP’in 8. Kongresinin toplanmasına dair taslak bir karar metni okudu.

Başkan şanlı Parti’mizin izinde bir başka özel olay olarak tarihe geçecek Kongrenin toplanması hakkındaki taslak karar metnini okuduktan sonra tüm katılımcılar, toplantıda belirlenen gündeme büyük tezahüratlarla ve alkışlarla tam destek verdi, gündem onaylandı.

Toplantı KİP’in 8. Kongresini, Ocak Juche 110’da (2021’de) toplamaya karar verdi.

Bu tarihi karar, Parti ve devlet çalışmalarının ilerleyen devrimin gereklilikleri doğrultusunda yeni bir yüksek aşamaya ulaşmasını sağlayan özgüveninin bir göstergesidir; ayrıca Parti’mizin, görevini yerine getirirken ülkenin geleceğini üstlenerek halkımızın Parti’ye duyduğu büyük güveni ve beklentileri karşılama vaadinin ve güçlü iradesinin bir yansımasıdır.

Çeviri: Duygu Becerik