Kübalı araştırmacı Ruvislei González Sáez, “Vietnam Komünist Partisi’nin son 9 yılda devrimci mücadele ve ulusal inşa sürecinde bıraktığı en büyük ders, ulusal birliğin eşsiz gücüdür” ifadelerini kullandı.

Küba Uluslararası Siyasi Araştırma Enstitüsü (CIPI) Asya Bölüm Başkan Yardımcısı ve Küba – Vietnam Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Ekonomi Doktoru Ruvislei González Sáez, Vietnam Haber Ajansı’na verdiği röportajda 3 Şubat 1930’da 3 komünist örgütü birleştirerek CPV’nin kurulmasının büyük birlik için ilk ve en açık kanıt olduğunu söyledi.

“3 komünist örgütün birleşmesi, ulusal kurtuluş için gençler, aydınlar, çiftçiler veya zanaatkârlar da dahil olmak üzere farklı yurtsever güçlerin toplanmasına yardımcı oldu. Bu nedenle, 3 Şubat 1930, bağımsızlık için zorlu mücadelenin belirleyici dönüm noktası oldu ve Vietnam’ın görkemli bir devrimci sürecinin başlangıç noktasıydı.”

Kübalı araştırmacıya göre, Vietnam Komünist Partisi aynı zamanda birçok cephede doğru stratejiye sahip olmalı, sadece devrimci mücadelenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda Vietnam toplumunun ideolojik değişikliklerine de hazır olmalıdır. Örneklerden biri, eğitimde ulusal dili (Quoc Ngu) kullanma kararıydı.

Kübalı araştırmacıya göre özellikle, 1935’teki 1. Ulusal Parti Kongresi, ulusu kurtarmak için Marksist mücadeleyi kullandığını belirledi; 1960’taki 3. Parti Kongresi, hem kuzeyde sosyalizmi inşa etmek hem de güneyi yeniden birleştirmek için iki görev yapmaya karar verdi; 1986’da 6. Parti Kongresi Doi Moi (yenileme) politikasını ortaya koydu; 2001’deki 9. Parti Kongresi, Vietnam’ın yeni yüzyılda sanayileşme ve modernizasyona yönelik kalkınma yönünü sosyalist bir pazar ekonomisiyle belirledi.

Vietnam Komünist Partisi liderliğinin Vietnam’ın geçtiğimiz yaklaşık bir asırdaki büyük başarıları için hem ulusal kurtuluş ve koruma mücadelesinde hem de ulusal inşaat ve kalkınmada belirleyici bir faktör olduğu açıktır.

Sáez, Vietnam Devrimi’nin doğru ve başarılı kararlarında ideolojik temelin Marksizm – Leninizm ile birlikte Ho Chi Minh Düşüncesi olduğunu ileri sürüyor. Teorik olarak, Başkan Ho Chi Minh ve Vietnam Komünist Partisi, az gelişmiş ülkelerin sosyalizmine giden yolunda önemli katkılarda bulundu. Vietnam Devrimi, hem sosyalizm inşa ederek hem de toprak bütünlüğü ve ulusal kurtuluş için mücadele ederken, gelişme yolunda değerli pratik deneyimler sağladı.

González, Ho Chi Minh düşüncesinin özellikle dayanışma, kolektif liderlik, ulusal gücü uluslararası güçle ve çağın gücü ile birleştirme fikirlerini vurguladı.

Ulusal inşa ve gelişme döneminde, Bay González’e göre, Ho Chi Minh’in düşüncesi Doi Moi sürecinde Parti ve Devletin önde gelen kurumlarını demokratikleştirerek, tüm ekonomik sektörleri tanımak ve uygun koşullar oluşturmak ve derin bölgesel uygulamak suretiyle en açık şekilde uygulandı.

Uluslararası Sosyalizm Araştırmaları Merkezi