Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 25. yıl dönümü vesilesiyle, konferansın ruhunu ve Çin’de kadın hakları gelişiminin övgüye değer tarihini yeniden gözden geçirmek büyük önem taşıyor.

Dördüncü Dünya Kadın Konferansı 1995’te Beijing’de yapıldı. Konferans, küresel cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabalarına rehberlik eden programa dair bir belge olan Beijing Deklarasyonu ve Eylem Platformunu benimsedi, kadınların gelişimi için 12 temel ilgi alanı ortaya koydu, stratejik hedefler ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadın haklarını korumak için bir politika çerçevesi üzerinde anlaştı. Dünyanın tüm ülkelerinde cinsiyet eşitliğini teşvik amacıyla eylem için kılavuzlar sağladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bugüne kadar düzenlenen en büyük konferans, cinsiyet eşitliğinin ve kadınların gelişiminin desteklenmesinde önemli bir dönüm noktasıydı ve kadınların gelişimini ilerletmenin küresel sebepleri üzerinde büyük etkisi oldu.

Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın toplanmasından bu yana, tüm dünyada kadın haklarını ve kalkınmayı teşvik etme konusunda önemli ilerleme kaydedilmiş ve kadınların yaşam ile gelişme koşulları iyileşmeye devam etmiştir. 2015 yılında Çin ile BM Kadınları, cinsiyet eşitliğini ve kadınların gelişimini teşvik etme ve daha iyi bir gelecek için birlikte çalışma taahhütlerini yeniden teyit etmek için Küresel Kadın Zirvesi’ni ortaklaşa düzenledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, zirveye başkanlık etti. Xi, cinsiyet eşitliğini ve kadınların çok yönlü gelişimini desteklemek için dört öneri öne sürdü. Geçen 25 yıl boyunca, Çin hükümeti taahhütlerini onurlandırdı, Beijing’deki Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ruhunu sürdürdü, toplumsal kalkınma ve ilerleme için cinsiyet eşitliğine ilişkin temel ulusal politikaya bağlı kaldı, kadın haklarının ve çıkarlarının korunması için yasal sistemi ile çalışma mekanizmalarını sürekli olarak iyileştirdi ve dünyaca bilinen başarılarla Çin’de kadınların gelişimini teşvik etti.

Dünyada ilk sırada

Ekonomik faaliyetlere eşit katılım, kadınların çok yönlü kalkınmasının gerçekleşmesi için önemli bir temeldir. Çin’de kadınların işgücüne katılım oranı uzun süredir yüzde 60’ın üzerinde kalarak dünyada ilk sırada yer alıyor. Kadın işçilerden oluşan geniş bir lejyon ve kadın mesleklerinin en iyi hale getirilmiş yapısı ile daha fazla kadın hakkı iyi ödenen ve yöneticilik işleri alıyor.

Kadın çalışan sayısı 2018’de 340 milyona ulaştı ve kadınlar toplumdaki tüm çalışanların yüzde 43,5’ini oluşturdu. Kadınlar şimdi aralarında yüzde 54,9’u tıbbi ve bilimsel Ar-Ge meslekleri olmak üzere yüzde 48,8 profesyonel ve teknik işler, yüzde 33,4 Ar-Ge işleri alıyor.

İnternet sektöründeki girişimcilerin yüzde 55’ini kadınların oluşturduğu yeni ekonomide kadın girişimcilerin yüzdesi artıyor. Kadınlar ekonomik karar alma ve yönetime aktif olarak katılıyorlar. Örneğin, 1995’te sadece yüzde 10 olan şirketlerdeki lider pozisyonlarının dörtte birini alıyorlar.

1995’ten beri Çin, farklı kalkınma aşamalarında bir dizi yoksulluğu azaltma planı uygulamaya koydu, yoksulluğu azaltma stratejisini uyguladı ve yoksulluğun azaltılmasında önemli ilerleme kaydetti. Yoksulluğu azaltma projeleri ve eylemlerinde, yoksul kadınların eşit katılımı ve çıkarlarının teminine vurgu yapılmasıyla yoksul kadın sayısında önemli düşüşler sağlanmıştır. Ülke genelinde 2018 sonuna kadar, kırsal alanlardaki yoksulların sayısı 2012’de 98,99 milyondan 16,6 milyona, yoksulluk oranı ise 2012’de yüzde 10,2’den yüzde 1,7’ye düştü. Yoksulluktan çıkan insanların yaklaşık yarısı kadınlardı.

Eşit sağlık hakkı

Eğitim hakkı, insanların temel hakkıdır ve kadınların ve erkeklerin eşit şekilde gelişmesini sağlamanın önemli bir yoludur. Geçen 25 yılda Çin, eğitime eşit erişimi teşvik ederek eğitimin geliştirilmesine öncelik verdi ve okuma yazma bilmeyen kadınların sayısının azaltılmasında büyük ilerleme kaydetti. 2018 yılında, 15 yaş ve üzeri kadın nüfusu arasında okuma yazma bilmeme oranı 1995’e göre 16,6 yüzde puan düşüşle yüzde 7,5 oldu.

Giderek daha fazla kadın yükseköğretime erişim kazandı. 2018 yılında, yüksek öğrenim gören tüm öğrencilerin yüzdesi olarak üniversite öğrencilerinin ve ortaokul öğrencilerinin payı 1995’e göre 17,1 puan artışla yüzde 52,5’e ulaştı. Yüksek lisans ve doktora programlarında kadınların payı 1995’ten bu yana sırasıyla yüzde 20,6 ve 24,9 oranından yüzde 51,2 ve yüzde 40,4 arttı.

Eşit sağlık hakkından yararlanmak, kadınların refahı için çok önemlidir. Çin, kadınların sağlık hakkının korunmasına büyük önem veriyor ve kadınlar ve çocuklar için güçlü bir sağlık hizmeti ağı kurarak kadın ve çocuk sağlığı için yasal ve siyasi sistemi sürekli olarak geliştirdi ve böylece kadın sağlığını büyük ölçüde iyileştirdi.

Çin’de kadın haklarının geliştirilmesinde elde edilen başarıları görmek yüreklendirici. Yine de, Beijing Deklarasyonu ve Eylem Platformunda ana hatları çizilen kadınlar için kalkınma hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesinin önünde hala çok büyük zorluklar olduğu unutulmamalıdır.

Şu anda, iş piyasasında kadınlara karşı ayrımcılık hâlâ mevcutken, karar alma ve yönetime kadınların katılımı ile etkisinin seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor. İleriye dönük olarak, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ruhunu sürdürmemiz ve kadınların çok yönlü gelişimini desteklemek ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek için aralıksız çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Kaynak: CGTN

Aktaran: CRI Türkçe