Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, parti ve hükümet kuruluşlarının çalışmalarını Medeni Kanun doğrultusunda yürütmeleri ve halkın meşru hak ve çıkarlarını korumaları gerektiğinin altını çizdi.

Xi Jinping, yeni onaylanan Medeni Kanun’un somut adımlarla hayata geçirilmesi amacıyla dün ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşma yaptı.

Xi, Medeni Kanun’un uygulanmasının derecesinin ve sonuçlarının, bütün kademelerdeki parti ve hükümet kuruluşlarının halka hizmet çalışmalarını değerlendirecek önemli bir ölçek olduğuna işaret etti.

Xi ayrıca, parti ve hükümet kuruluşlarının görevlerini söz konusu kanun doğrultusunda yürüterek, sivil hakların ihlalini önleyip, sosyal ilişkileri daha uyumlu ve düzenli hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

CRI Türkçe