Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yeni çağda Çin’e özgü sosyalizmi öne çıkaran bir Xinjiang’ı inşa etmek için çaba harcama çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Xi, Cuma ve Cumartesi günleri Beijing’de düzenlenen Xinjiang çalışmaları 3. merkezi sempozyumunda konuştu.

Xi Jinping konuşmasında, ikinci Xinjiang çalışma sempozyumundan bu yana, Xinjiang’daki çalışmalarda büyük ve çetin çabalarla önemli sonuçlar elde edildiğine dikkat çekerek, bölgede ekonomik ve sosyal gelişim ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesinde eşi görülmemiş başarılar sağlandığını ve tüm etnik gruplardan halkların kazanç, mutluluk ve güvenlik duygusunun artmaya devam ettiğini belirtti.

Birincisi, ekonomik gelişme iyileşmeye devam ediyor. 2014 yılından 2019 yılına göre, Xinjiang’ın Gayri Safi Milli Hasılası 919 milyar 590 milyon yuandan 1 trilyon 359 milyar yuana yükseldi. Bu da yıllık ortalama yüzde 7,2’lik bir büyüme oldu.

Genel kamu bütçe geliri 128 milyar 230 milyon yuandan 157 milyar 760 milyon yuana yükseldi. Bu da yıllık ortalama yüzde 5,7’lik bir artış anlamına geliyor. Altyapı tesisleri sürekli iyileştirildi, tüm şehirler oto yol çağına girdi.

İkincisi, insanların yaşamları önemli ölçüde iyileşti. 2014 yılından 2019 yılına kadar, Xinjiang sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir gelir yılda ortalama yüzde 9,1 oranında arttı. 1,69 milyondan fazla kırsal konut projesi ve 1,56 milyondan fazla kentsel uygun fiyatlı konut projesi tamamlandı. 10 milyondan fazla insan yeni evlerine taşındı. Kentsel ve kırsal alanlardaki temel kamu hizmetlerinin seviyesi sürekli iyileştirildi, sosyal güvenlik sistemi her geçen gün geliştirildi, tüm insanlara ücretsiz sağlık kontrolü uygulandı, tarımsal ve kırsal alanlarda sağlık tesislerinin koşulları önemli ölçüde düzeltildi. İlçe hastaneleri ve köy kliniklerinin standardizasyon oranı yüzde 100’e, sakinlerin temel sağlık sigortasının katılım oranı yüzde 99,7’ye ulaştı.

Üçüncüsü, yoksullukla mücadelede kesin başarılar elde edildi. 2014 yılında Xinjiang’da toplam 779 bin hane, 3 milyon 89 bin kişi, 3666 köy ve 32 kasaba yoksulluk çekiyordu. 2019 itibarıyla Xinjiang’da toplam 2 milyon 923 bin 200 kişi yoksulluktan kurtarıldı, 3107 köy ve 22 ilçe yoksulluğa veda etti. 2014 yılındaki yüzde 19,4’lük yoksulluk oranı yüzde 1,24’e düştü.

Güney Xinjiang’ın 4 bölgesinde 2 milyon 511 bin 600 kişi yoksulluktan kurtarıldı. 2683 köy ve 16 kasaba yoksulluk sınırının üzerine çıktı. Yoksulluk oranı 2014 yılındaki yüzde 29,1’den yüzde 2,21’e kadar düştü.

Yoksul ailelerde zorunlu eğitim aşamasında, yoksulluk nedeniyle okulu bırakan çocukların sayısı sıfırlandı. Yoksulların temel sağlık sigortası ve kritik hastalık sigortasına katılım oranı yüzde 100’e ulaşmış oldu. Yer değiştirme ve taşıma yöntemleriyle yoksullukla mücadele çalışmaları tamamlandı. Yoksulların üretim ve yaşam koşulları büyük ölçüde iyileştirildi.

Dördüncüsü, merkezi hükümetin Xinjiang’a desteği ve eyaletlerler arası yardımlar sürekli olarak artmaktadır. 2014-2019 arasında merkezi hükümeti Xinjiang’a yaptığı ödemeler yılda yüzde 10,4 artışla 263 milyar 690 milyon yuandan 422 milyar 480 milyon yuana çıktı. Altı yılda Xinjiang 2 trilyondan yuandan fazla destek aldı.

Xinjiang’a destek veren 19 eyalet ve şehir, çok yönlü desteği güçlendirdi, Xinjiang’a toplam 96,4 milyar yuan yatırım yaptı. Xinjiang’da 10 binden fazla yardım projesi uygulandı. Xinjiang işletmelerine yardım sağlamak için 1 trilyon 684 milyon yuan getirildi. Merkezi girişimcilerin yaptığı yatırım 700 milyar yuanı geçti.

Genel olarak, Xinjiang’da sosyal istikrarın korunduğu, halkların barış ve memnuniyet içinde yaşadıkları ve çalıştıkları iyi bir durum sunulmakta ve uzun vadeli istikrar için sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

Xi Jinping konuşmasında, eldeki gerçeklerin ulusal çalışmaların başarılı olduğunu tam olarak kanıtladığını belirtti.

Xi Jinping, kalkınmanın Xinjiang’ın uzun vadeli istikrarı için önemli bir temel olduğuna dikkat çekti.

Xi, Xinjiang’ın konum avantajlarına tam anlamıyla yer vermek, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın inşasını çalışma motoru yapmak, Xinjiang’ın kendi bölgesel açılış stratejisini ülkenin batıya doğru açılan genel düzenine dâhil etmek, açılma düzeyini yükseltmek ve dışa açılan ekonomi sisteminde yenilik yapmak gerektiğini söyledi.