13. Beş Yıllık Plan döneminde, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde tüm sakinleri kapsayan sağlık işlerinin bilişimleşme inşası hızlandırıldı.

Tüm bölgeyi kapsayan kamu tıbbi tedavi ve sağlık ağı oluşturuldu.

2019 yılında, Xinjiang’da bölgedeki tüm halkın sağlık bilgilerini içeren ve bilgi paylaşımı sağlayan bir platform oluşturuldu. Bu platformla ülke genelindeki tüm halkın sağlık bilgilerine ulaşılabilir.

Xinjiang’da ayrıca yeni tip tedavi ve sağlık hizmet modeli aktif bir şekilde geliştiriliyor. Bölgede bilişim hizmeti sağlayan “bulut” platformu kurularak “internet+ tedavi ve sağlık”la ilgili hizmetlerin alanları sürekli genişletiliyor.

Özerk Bölgedeki Halk Hastanesi ve Xinjiang Tıp Üniversitesine bağlı birinci hastane, 14 il ve ilçe düzeyindeki hastanelerle uzaktan tıbbi tadavi iş birliği ağı kurdu. Böylece ilçe hastaneleri uzaktan tedaviye dâhil edildi.